Overvejer du at blive TR? Her er en af dine vigtigste opgaver

Sannie Jørgensen, forhandlingskonsulent hos Danske Fysioterapeuter, rådgiver sammen med kolleger foreningens tillidsvalgte. Du skal have lyst til at være en del af de lokale lønforhandlinger, hvis du vil stille op som tillidsrepræsentant på din arbejdsplads.
Du skal have lyst til at være med i de lokale lønforhandlinger på din arbejdsplads, hvis du vil være TR. Foto: iStock.

Løn.

Det er et lillebitte ord, der hører mange følelser til.

Ikke desto mindre er netop lønforhold og lønforhandlinger på din arbejdsplads en stor del af hvervet som tillidsvalgt.

Det skal du være klar på, hvis du overvejer at blive tillidsrepræsentant, fortæller Sannie Jørgensen, forhandlingskonsulent hos Danske Fysioterapeuter.

”Alle har en mening om og en holdning til løn. Løn bliver også nogle gange lig med anerkendelse. Derfor kan det for nogle tillidsvalgte være ubehageligt at blande sig i. Du kan måske føle dig klemt mellem dine kollegers forventninger og så jeres arbejdsgiver, der ofte kommer med et udsagn om, at der ikke er nogen penge at forhandle om,” siger Sannie Jørgensen og fortsætter:

”I det krydsfelt må du huske, at det jo ikke er dig, der skal ’trylle’. Du er der som en støtte og tryghed for din kollega. Processen eller den konkrete forhandling er ikke udelukkende dit ansvar. Det svarer lidt til, at jeres arbejdsmiljørepræsentant ikke kan sikre det gode arbejdsmiljø. Ansvaret ligger i begge tilfælde primært hos arbejdsgiver – og sekundært hos dig og dine kolleger selvfølgelig.”

Selvom du ikke kan trylle, kan du være et trygt bindeled for din kollega under en forhandling.

Du vokser i rollen

Der er ingen, der forventer, at du mestrer forhandlingsteknikkerne som nyvalgt TR. Du må meget gerne vokse i rollen, minder Sannie Jørgensen om.

For at hjælpe dig i den udvikling udbyder Danske Fysioterapeuter en række kurser, som du med fordel kan deltage i.

På kurset ”Sæt TR-rollen i spil” får du kendskab til rammerne og aftalen om lokal løndannelse. På ”Forhandling 1” lærer du om forhandlingsteknik med mere. Og endelig får du på kurset ”Forhandling 2” en overbygning på forhandlingsteknik, hvor I kommer mere i dybden med strategi.

Du kan også søge hjælp hos eventuelle andre tillidsvalgte på din arbejdsplads, hvis der er nogen med mere erfaring udi teknikkerne end dig selv.

”Og så er der endelig TR-netværket, som jeg virkelig vil anbefale alle tillidsvalgte at bruge. Del dine erfaringer. Og del dine bekymringer, tvivl og overvejelser om lønsamtalerne med dine TR-kolleger. De står eller har stået det samme sted som dig,” siger Sannie Jørgensen.

Du kan for eksempel bruge netværket til at stille spørgsmål som en del af din forberedelse inden den årlige lønforhandling på din arbejdsplads. Hvad har andre gjort for at klæde kollegerne godt på inden forhandlingerne? Hvilke råd vil andre give til en nyvalgt TR?

”Danske Fysioterapeuter har også lavet en samlet side med materiale, vejledninger og regler i forbindelse med din rolle som forhandler. Her kan du søge svar på dine spørgsmål og få inspiration til, hvordan du skal gribe din forberedelse an,” siger Sannie Jørgensen.

Husk også, at du altid kan kontakte Danske Fysioterapeuter for sparring, uddybning eller usikkerhed. Det gør du ved at ringe til rådgivningen på telefonnummer 33 41 46 20 eller skrive en e-mail til ansat@fysio.dk.

To konkrete råd til at gøre din rolle lettere

Sannie Jørgensen nævner også to greb, som du med fordel kan gøre brug af.

Det første går ud på at lave en klar aftale med arbejdsgiver om ansvaret i processen.

”Sørg for at få aftalt, at det er arbejdsgiver, der melder tilbage til kollegerne efter forhandlingerne. Det er ikke dig som TR, der skal stå til regnskab for, hvem der får penge, eller hvor mange der får en del af en given pulje,” siger Sannie Jørgensen.

Det andet greb fremhæver Sannie Jørgensen ofte over for de tillidsrepræsentanter, som hun rådgiver. For det er langt fra alle, der kender den mulighed: Tag din suppleant under armen til dine kollegers lønforhandlinger.

”Gå altid to til forhandlingsbordet. Så har du selv en makker med. Det kan være trygt. Især hvis det ikke er på grund af forhandlingsdelen, at du meldte dig som tillidsrepræsentant på din arbejdsplads til at begynde med,” siger Sannie Jørgensen.

Få pjecen ”TR’s platform” om at være tillidsrepræsentant

Læs Danske Fysioterapeuters medlemsguide om lønforhandling