Repræsentantskabsmøde 2024

Der er repræsentantskabsmøde i november. Alle medlemmer er velkomne til at overvære mødet.
Repræsentantskabsmødet i 2022. Foto: Carsten Bundgaard.

Danske Fysioterapeuter afholder repræsentantskabsmøde på hotel Nyborg Strand fredag den 8. og lørdag den 9. november 2024.

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed og består af 65 medlemmer.

Valg til repræsentantskabet

Valget til repræsentantskabet foregår i maj/juni, hvor du får mulighed for at stemme på de kandidater, der opstiller fra din regionsbestyrelse og fra de faglige selskaber og fraktioner.

Der skal derudover vælges fem repræsentanter blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Følg med i Corpus for information om opstillingsfrister mm.

Alle medlemmer er velkomne til at overvære repræsentantskabsmødet.

Forslag til repræsentantskabsmødet

Enhver repræsentant kan indsende forslag til ændring af love og vedtægter samt forslag til beslutning og diskussion på repræsentantskabsmødet.

Frist for indsendelse af forslag er den 19. august 2024.