Så skal der stemmes om OK24

De tre offentlige overenskomster bliver nu sat til afstemning blandt de berørte medlemmer. Alle medlemmer, der er ansat i en regional, kommunal, eller statslig stilling, kan deltage i urafstemningen.
De tre offentlige overenskomster bliver nu sat til afstemning blandt de berørte medlemmer. Afstemningen løber fra den 11. marts til og med den 5. april kl. 23.59.

De offentligt ansatte medlemmer af Danske Fysioterapeuter inviteres nu til at stemme om de tre overenskomster, der er indgået i forbindelse med forhandlingerne om OK24. Fysioterapeuternes afstemningsresultat indgår i AC´s samlede stillingtagen til forligene.

Mail med link til afstemning

Afstemningen løber fra mandag den 11. marts 2024 og frem til og med mandag den 5. april kl. 23.59.

Hvis du er omfattet af en af de tre aftaler, vil du modtage en mail med direkte link til afstemningen. Hvis du ikke har modtaget en mail i løbet af mandag den 11. marts, kan det skyldes, at du ikke er registreret med rigtig arbejdsplads i vores system, eller at vi ikke har en rigtig mailadresse registreret. Du kan nemt se og rette dine medlemsoplysninger.

Se og ret medlemsoplysninger

Det er også muligt, at mailen er landet i dit spamfilter, så kig gerne der, hvis mailen ikke er kommet. Du kan skrive til valg@fysio.dk, hvis du har problemer med modtagelse af afstemningsmailen.

Vigtigt, at mange stemmer

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse anbefaler, at medlemmerne stemmer ja til overenskomsterne. Det gør hovedbestyrelsen ud fra en samlet vurdering af de opnåede resultater sammenholdt med de krav, der i forlængelse af kravsindsamlingen blev rejst over for arbejdsgiverne.

Hovedbestyrelsen understreger desuden behovet for, at så mange som muligt deltager i afstemningen, uanset hvordan man vil stemme. En høj stemmeprocent har nemlig indflydelse på Danske Fysioterapeuters position i forhold til arbejdsgiverne, fordi det viser noget om medlemmernes engagement i overenskomstarbejdet.

Hvis overenskomstforligene godkendes, træder de nye overenskomster i kraft pr. 1. april 2024. Hvis overenskomstforligene forkastes, må forhandlingerne genoptages.

Læs nyhed om hovedbestyrelsens ja til overenskomsterne

Læs mere om OK24