Udtalelse fra hovedbestyrelsen

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse udtaler sig efter offentliggørelsen af resultater fra stikprøvekontrollen og lønundersøgelsen.

I forlængelse af offentliggørelsen af resultater fra stikprøvekontrollen og lønundersøgelsen udtaler Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse følgende:

"Hovedbestyrelsen er enige om, at medlemmer beskæftiget i praksissektoren skal sikres de løn- og ansættelsesvilkår, de har krav på og har besluttet, at stikprøvekontrollen skal fortsætte 2024 ud.

Hovedbestyrelsen noterer sig, at størstedelen af medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår lever op til basiskontrakterne og henstiller til, at sektionsbestyrelserne kommer med løsningsforslag og arbejder aktivt på at løse udfordringen omkring efterlevelse af basiskontrakterne.

Hovedbestyrelsen anbefaler og opfordrer medlemmerne til at få gennemgået deres kontrakter hos Danske Fysioterapeuter.

Hovedbestyrelsen anbefaler, at arbejdsgivere søger rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og ændring af kontrakter."

Et medlem af hovedbestyrelsen, Mark Bjerre Ebbesen, udtaler i mindretal:

"I 6,5 år har den interne model spillet fallit. Derfor kan jeg ikke bakke op om, at de privatansatte fortsat skal halte langt bagefter deres kollegaer på overenskomst, det underminerer alt det en fagforening bør kæmpe for".

Se lønundersøgelsen 2023

Læs notat om stikprøvekontrol