Om at arbejde i Grønland

Der er ca. 35 fysioterapeuter i hele Grønland. Størstedelen arbejder i Nuuk, og resten er fordelt rundt på hele kysten – fra nord til syd. 

Sundhedsvæsnet

I de største byer er der et regionssygehus, i de mindre byer er der sundhedscentre og i bygderne er der sygeplejestationer. Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er landshospital, og varetager al specialiseret behandling i Grønland. Der er ansat fysioterapeuter på både regionssygehuse og sundhedscentre. Derudover tager terapeuterne på bygdebesøg ca. to gange årligt.

Fysioterapeuter der er ansat i sundhedsvæsnet varetager al form for genoptræning, både af patienter der er indlagte og ambulante patienter. Derudover varetager de holdtræning, tager på hjemmebesøg sammen med de kommunale terapeuter, og i samarbejde med bandagisten tilpasses og udleveres skinner og proteser til patienter der måtte have behov for det.

Kommunen

Grønland er inddelt i fem kommuner: Avannaata kommunia (nord), Kommune Qeqertalik (øerne), Kommunia Qeqqata (midt), kommuneqarfik Sermersooq (den største) og kommune Kujalleq (syd) De kommunalt ansatte fysioterapeuter varetager vedligeholdende træning af børn, unge, voksne, ældre og handicappede, tager på hjemmebesøg, udarbejder funktionsbeskrivelser og vurderer behov for hjælpemidler.

Terapeuterne i kommunerne hører til i de større byer, men de dækker hele kommunen, hvorfor de også rejser rundt til de øvrige byer og bygder i kommune.

Pissassarfik – Landsdækkende handicapcenter i Sisimiut

Handicapcenteret er et center hvor borgere med handicaps, deres pårørende og socialfaglige medarbejdere kan modtage træning, rådgivning og vejledning.

Peqqissaanermik Ilinniarfik (PI)

Sygeplejeuddannelsen i Grønland ligger i Nuuk, og har fysioterapeuter ansat som undervisere.

Privat fysioterapi

Der er netop åbnet en privat fysioterapi i Nuuk. Den består netop nu kun af en fysioterapeut.

Anden relevant information om at arbejde i Grønland

Når du arbejder i Grønland vil du også opleve nogle kulturforskelle, du kommer fx til at arbejde en del sammen med tolke. Grønland er et to sproget land, hvor folk enten taler grønlandsk og dansk, eller kun en af delene. Der er flest folk i Nuuk som kan snakke dansk.

Andre anderledes arbejdsopgave når du arbejder som fysioterapeut i Grønland, kan være, at du bliver stillet over for lidt anderledes og spændende arbejdsopgaver. De strækker sig fra at tage mål til brystproteser, bh’er og parykker, til at lave almindelige terapeut opgaver, som beskrevet tidligere.

Når du kommer til Grønland, vil du opleve et imødekommende og åbent folk, som er interesseret i din historie, og hvorfor du har valgt at komme og arbejde netop her. Uanset hvor du kommer til at arbejde henne i landet, vil du opleve et fantastisk land, med en fascinerende og smuk natur, som man kan komme ud og opleve alverdens tænkelige måder.

Udvikling og visioner for fysioterapeuter i Grønland

Trods at Grønland fungerer som et moderne samfund, er der stadig mangel på terapeuter især i kommunalt regi. Årsagen til dette er uklart men vores vision som fagforening er at skabe mere fokus på, hvad vi kan som terapeuter og dermed få flere kommuner/institutioner til at oprette nye stillinger. Drømmen er at få 50 fysioterapeuter på øen eller en fysioterapeut pr. 1500 indbyggere, i dag er tallet ca. 35.

Vi kan se en positiv udvikling i, at der bliver oprettet specialiseret institutioner, som fx Handicapcenteret i Sisimiut som også er med til at skabe stillinger til specialiserede terapeuter. Vi håber og tror på, at denne udvikling fortsætter.

Grønlandskort