Praktiske forhold

Her er svar på nogle af de mest stillede spørgsmål omkring at være ansat som fysioterapeut i Grønland.

Har du andre spørgsmål, kan svarene måske findes i overenskomsten.

Arbejdsløshedskasse

I Grønland findes ingen arbejdsløshedskasser. Det er heller ikke muligt at få udbetalt penge fra en dansk arbejdsløshedskasse, når du har bopæl i Grønland. Vi anbefaler derfor, at man kontakter sin arbejdsløshedskasse for at afklare evt. sager (f.eks. feriepenge), før man rejser til Grønland.
Vi anbefaler dog, at man beholder sit medlemskab af sin arbejdsløshedskasse i Danmark. Man kan nemlig ikke melde sig ind i en dansk arbejdsløshedskasse når man har bopæl i Grønland.
Hvis man har bevaret sit medlemskab af en arbejdsløshedskasse, er man straks berettiget til dagpenge ved tilflytning til Danmark.

Pensionsforhold

Ved ansættelse i en fysioterapeutstilling i Grønland indbetales et arbejdsgiverbidrag til PKA på 10 procent samt et eget bidrag på 5 procent.

ATP – arbejdsmarkedets tillægspension

Ansatte i Sundhedsvæsenet får indbetalt til ATP fra arbejdsgiver.
Ansatte i kommuner får ikke nødvendigvis indbetalt til ATP fra arbejdsgiver, da der er forskel på kontrakterne.

Skatteforhold

Ved ansættelse under 6 måneders varighed foretages der kombineret dansk/grønlandsk beskatning.
Ved ansættelse af mere end 6 måneders varighed er man fuld skattepligtig i Grønland. Den ansatte skal søge fritagelse for dansk skat på ToldSkat-formularen 01.005, som kan hentes på www.skat.dk.
Skatteprocenten i Grønland er 40-44 procent, afhængig af bopælskommune.

Boligforhold

Der anvises bolig, hvis størrelse afhænger af familiestørrelsen.
Der må forventes ventetid før boliganvisning. Der er f.eks. flere måneders ventetid i Nuuk.
I ventetiden anvises indkvartering, som man ikke betaler husleje for.
Indkvarteringen kan være vandrehjem, sømandshjem, hotel eller møbleret vakantbolig.
Vær opmærksom på, at ikke-møblerede lejligheder som oftest ikke har vaskemaskine, køleskab og fryser. Du skal således selv medbringe dette fra Danmark eller indkøbe det i Grønland.

Barsel

Man går fra til barsel to uger før forventet fødsel.
Under barselsorloven kan man rejse til Danmark. For at få løn i barselsperioden skal man bevare tilknytningen til Grønland. Det vil blandt andet sige, at man ikke må sige sin bolig op, da man skal være bosiddende i Grønland for at have ret til løn under barsel.
Som dansker bosiddende i Grønland er du udlandsdansker, og kan dermed ikke føde i Danmark, medmindre du selv vil betale. Kvinder bosiddende i Grønland sendes kun til Danmark for at føde, hvis lægerne ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk har vurderet, at der er særlige komplikationer.

Sundhedsydelser

I Grønland er der ikke praktiserende læger og intet sygesikringsbevis. Man henvender sig på det lokale sundhedscenter, og bliver set af lægerne der.
Lægebesøg, medicin og tandlægebesøg er gratis.
Vær opmærksom på, at du med bopæl i Grønland ikke har dansk sygesikring.
Du skal derfor betale fuld pris, hvis du går til tandlægen i Danmark.

Bopælsattest

Inden du rejser til Danmark/udlandet, er det vigtigt, at du husker at skaffe en bopælsattest.
Din bopælsattest er din dokumentation for, at du er bosiddende i Grønland.
Med din bopælsattest beviser du, at du har ret til at få momsen på indkøbte varer refunderet.
Vær opmærksom på, at der er en bagatelgrænse for momsrefusionen.

Medlemskab af fagforeningen KNTS/ FiG

Aktive medlemmer af Danske Fysioterapeuter får automatisk medlemskab i KNTS/ FiG ved ansættelse i Grønland, men KNTS/FiG får ikke automatisk besked. Derfor er det vigtigt, at du kontakter KNTS/FiG og oplyser om dit ansættelsesforhold. Skriv til groenland@fysio.dk

Fagforeningen KNTS/FiG

Kontakt altid fagforeningen - Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut/Fysioterapeuter i Grønland (KNTS/FiG) - før du tiltræder en stilling i Grønland