Overenskomst for fysioterapeuter i Grønland

Den gældende overenskomst trådte i kraft den 1. april 2012. Find aftalerne her.

Overenskomsten samt aftaler

Overenskomst for fysioterapeuter

Aftale om arbejdstid PPK

Aftale om arbejdstid PPK - Vejledning

Aftale om kursusfond PPK

Lønjusteringsaftalen, tjenestemænd, PPK

Praktikvejlederaftalen, PPK

Aftaler der løber videre fra overenskonsten 2009-2012

Aftale om praktikvederlag PPK

Aftale om seniorordning PPK

Aftale om tillidsrepræsentanter PPK

Aftale om supplerende pension til tjenestemænd PPK

Aftale om vikarordning