PPK - Sundhedskartellet i Grønland

KNTS/FiG er en del af PPK (Peqqinnissaq Pilligu Kattuffiit), sundhedskartellet i Grønland.

PPK blev i dets nuværende form dannet i starten af 1990’erne som et forhandlingsfællesskab for en række organisationer, der organiserer sundhedspersonale ansat i Grønland.

De enkelte medlemsorganisationer er helt selvstændige organisationer med egen forhandlingsret hver især overfor Landsstyret. Fællesskabet er hovedsagelig et forhandlingsfællesskab men også mange andre emner af fælles interesse tages op.

PPK består af organisationer, der varetager interesserne for følgende grupper:

Økonomaer, bioanalytikere, sundhedsassistenter, sygeplejersker, jordmødre, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

PPK bestyrelsen består af formændene fra de forskellige foreninger. Sygeplejerskernes formand, Ken Jensen, er pr. automatik også formand for PPK. 

Navn Titel
Ken Jensen Formand for sygeplejerskerne
Freya Jørgensen Hovden Formand for fysioterapeuterne
Sara Jilsø Formand for ergoterapeuterne
Dorthe Ludvigsen Formand for sundhedsassistenterne
Anna Schurmann Formand for jordemødrene
Inge-Lise Kleist Formand for bioanalytikerne
Tina Lis Lauridsen Formand for kost og ernæringsforbundet

PPK kan kontaktes på +299 361060
og du kan læse mere om PPK på følgende link http://www.pk.gl