Fagforeningens opbygning og historie

Fagforeningen Kalaallit Nunaani Timimik Sungiusaasut/ Fysioterapeuter i Grønland (KNTS/FiG) er en faglig og fagpolitisk institution, som skaber fællesskab og netværk for fysioterapeuter i Grønland.

Vi markerer os i den sundhedspolitiske debat, hvor vi blandt andet argumenterer for et reelt genoptræningstilbud til alle borgere, gennem ansættelse af fysioterapeuter i alle byer i Grønland. Vi afholder faglige arrangementer, og arbejder for, at fysioterapeuter i Grønland skal føle sig som en del af et fagfællesskab, selvom de ofte arbejder uden monofaglige kolleger i dagligdagen.Tilbyde faglige arrangementer fx kursus én gang årligt.

KNTS/ FiG blev oprettet i november 1991, som følge af et krav fra Grønlands Hjemmestyre om udelukkende at forhandle løn med organisationer med hjemsted i Grønland.

KNTS/ FiG er en selvstændig grønlandsk fagforening, der har en samarbejdsaftale med Danske Fysioterapeuter. Samarbejdsaftalen indebærer blandt andet, at Danske Fysioterapeuter påtager sig kontingentopkrævning fra de medlemmer, der er ansat i Grønland. KNTS/FiG indgår i et samarbejde med de øvrige sundhedsorganisationer i Grønland, og sammen har de dannet et sundhedskartel i Grønland: Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit, PPK.

Bestyrelsen i KNTS/ FiG består af formand og næstformand, som honoreres af Danske Fysioterapeuter, samt et antal bestyrelsesmedlemmer.

KNTS/ FiG varetager fysioterapeuters interesser vedrørende løn- og ansættelsesvilkår i relation til arbejdsgivere i Grønland. KNTS/ FiG gennemgår alle ansættelsesbreve og yder hjælp og støtte i konkrete sager, hvor det enkelte medlem måtte have problemer i sit ansættelsesforhold.

I samarbejde med Sundhedskartellet forhandler og indgår KNTS/ FiG overenskomster med Landsstyret. Overenskomsten kan findes på www.nanoq.gl, samt her på hjemmesiden.