Vision, mission og værdier

KNTS drømmer om at fysioterapeuter i Grønland har mulighederne for at praktisere den bedste fysioterapi til befolkningen.

Vision

 • At sikre at alle borgere i Grønland ved hvad fysioterapi er, samt styrke samfundets opfattelse af hvordan fysioterapi kan bidrage til at bedre folkesundheden.
 • At sikre attraktive arbejdsvilkår og lønforhold for fysioterapeuter i Grønland.
 • At sikre borgerne i Grønland bedre adgang til fysioterapi.
 • At sikre fysioterapi som fag i Grønland følger den nyeste og bedste evidens.
 • At sikre et optimalt samarbejde monofagligt og tværfagligt på tværs af sektorer, arbejdsområder og geografiske placeringer.

Mission

 • At være en stærk medspiller i PPK og forestå overenskomstforhandlinger.
 • At tale medlemmers sag.
 • At deltage i den sundhedsfaglige debat og udbrede kendskabet til fysioterapi.

Værdier

 • Faglighed
 • Synlighed
 • Troværdighed
 • Samarbejde
 • Retfærdighed