Fysioterapi bør inddrages mere i den kommende sundhedsaftale

Danske Fysioterapeuter har skrevet et høringssvar til Region Hovedstadens udkast til sundhedsaftale for at fremme fysioterapiens faglighed i sundhedssektoren. Sundhedsaftalen har allerede et fokus på forebyggelse, og derfor er det oplagt med mere fysioterapi i aftalen.
I sundhedsaftalen fremgår fokusområderne; ældre og borgere med kronisk sygdom, en stigning i antal borgere, der henvises til og benytter kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud samt borgere med psykiske sygdomme. På alle de punkter kan fysioterapi bidrag med stærk faglighed og stor værdi for borgeren. Og det budskab er omdrejningspunktet i  høringssvaret. Foto: iStock.

Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Hovedstaden har lavet et udkast til en sundhedsaftale 2024-2027.

Danske Fysioterapeuter mener, at det er vigtigt at skrive høringssvar til aftaler som disse, for at fremme fysioterapiens essentielle faglighed i sundhedssektoren.

Fokus på forebyggelse

Sundhedsaftalen er den fælles ramme for udviklingen af vores samarbejde om sundhed i Region Hovedstaden, og derfor et meget vigtigt afsæt for, at få fysioterapeuter tænkt mere ind i sundhedsarbejdet i kommunerne.

Udkastet til sundhedsaftalen har et stort fokus på forebyggelse, og da fysioterapiens kernefaglighed bl.a. er forebyggelse stiller Danske Fysioterapeuter sig meget uforstående overfor, hvorfor fysioterapien ikke er inddraget mere i høringsudkastet.

Line Schiellerup, regionsformand, skriver i høringssvaret således:

”Fysioterapeuter er eksperter inden for forebyggelse og kan bidrage til at fremme forebyggelsesindsatserne i regionen og bidrage til borgernes mestring af egen sundhed og trivsel”.

Fysioterapi giver værdi

Danske Fysioterapeuter foreslår bl.a., at sundhedsaftalen til Region Hovedstaden inkluderer nogle indikatorer, som skal skabe sammenhæng mellem sundhedsaftalens visioner og pejlemærker til de nationale mål og overordnede lokale målsætninger.

I sundhedsaftalen fremgår fokusområderne; ældre og borgere med kronisk sygdom, en stigning i antal borgere, der henvises til og benytter kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud samt borgere med psykiske sygdomme. På alle de punkter kan fysioterapi bidrag med stærk faglighed og stor værdi for borgeren. Og det budskab er omdrejningspunktet i  høringssvaret.

Sidst slår regionsformand Line Schiellerup også et slag for fysioterapipraksissektoren, da dét ikke at involverer den i sundhedsaftalen, er en tabt mulighed for at mindske ulighed i sundhed og få den forbyggende indsats tættere på borgeren.

Læs høringssvaret fra Danske Fysioterapeuter (pdf)

Høringssvar er vigtige

Det er vigtigt at få skrevet høringssvar, da det kan være med til i højere grad at åbne politikernes øjne for den samfundsværdi, som fysioterapi kan give. Det er politikerne, der i sidste ende kan støtte fysioterapien gennem de regionale planer. Derfor er en af Danske Fysioterapeuters Region Hovedstadens fineste opgaver at kæmpe for, at få fysioterapi på den regionale dagsorden.

"Vi håber meget, at sundhedssamarbejdsudvalget vil tage ros og forslag til overvejelse, da fysioterapi kan muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Helhedssyn og det rehabiliterende mindset og praksis giver samfundet merværdi. Det kan fysioterapeuter bidrage til," siger regionsformand, Line Schiellerup.

Læs høringssvar til Region Hovedstadens nye fødeplan (pdf)