Lad os ikke blot ses, men mødes

I efteråret håber vi at kunne gøre, hvad vi lovede og indfri vores 2020-ambitioner om spændende medlemsindsatser.
Foto: iStock

Som så meget andet har vores arbejde i regionsbestyrelsen Region Hovedstaden i dette forår været forhindret af Corona. Vi havde ved indgangen til dette år store ambitioner om spændende og aktuelle medlemsindsatser med høj grad af medlemsinvolvering og synlighed fra vores side. Dette forår har dog hverken budt på medlemsindsatser eller synlighed; med enkelte undtagelser er størstedelen af det arbejde, som vi har foretaget i perioden, foregået i det skjulte.

Arbejdet med det kommende repræsentantskab

Blandt andet har vi i foråret brugt meget tid på at rette blikket indad i foreningen i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til det kommende repræsentantskab. Vi retter blikket indadtil med formål om at forbedre foreningen udadtil.

I regionsbestyrelsen Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden arbejder vi for en faglig og politisk stærk fagforening med en gennemsigtig beslutningsproces og struktur. Derfor arbejder vi i øjeblikket med at stille forslag til repræsentantskabet om organisatorisk karrierevej, opgaveglidning og forbedring af hjemmesiden.

Regionsbestyrelsesmøde

Men bare rolig - godt nok har vi rettet blikket indad i løbet af foråret, men vi har ikke glemt vores ambitioner for 2020. Derfor var medlemsindsatser et af de emner, vi diskuterede på vores netop afholdte regionsbestyrelsesmøde.

Den 15. juni afholdt vi sidste regionsbestyrelsesmøde inden sommerferien. Her fik vi for første gang siden februar mulighed for at mødes fysisk. Vi lagde mødet ud med en præsentation om arbejdsmarkedsfremskrivningerne for fysioterapeuter nationalt og regionalt i Hovedstaden og en præsentation om sundhedsøkonomiske prioriteringer i sundhedsvæsenet. Den viden, vi har fået fra disse oplæg, vil vi tage med i vores fremtidige fagpolitiske arbejde.

Derudover brugte vi mødet til at planlægge efteråret i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden.

Til efteråret vil vi afholde flere af de medlemsarrangementer, som var planlagt i dette forår. Således arbejder vi i efteråret for at opnå vores 2020-ambitioner om spændende og aktuelle medlemsindsatser med høj grad af medlemsinvolvering. Nogle af de arrangementer, som du kan se frem til i efteråret, er:

  • Medlemsmøde om rygsmerter
  • Møde for Visitatorer og sagsbehandlende fysioterapeuter
  • Dialogmøde om repræsentantskabet

Og der er god sandsynlighed for at flere spændende indsatser og arrangementer tilføjes til listen.

Vi vil løbende holde dig opdateret angående kommende arrangementer her på hjemmesiden samt poste relevante datoer på Facebook.

Vi glæder os til ikke blot at ses, men reelt at mødes igen. 

De bedste sommerhilsner
Din regionsbestyrelse

Del eller udskriv siden
0 kommentarer