Stærke visioner og rekord mange forslag til repræsentantskabet

Fokus på rehabilitering, innovation og opgaveløsning blev nogle af hovedemnerne på regionsbestyrelsesmødet i onsdags. Derudover fik de nyuddannede fysioterapeuter et nysgerrigt kald fra deres fagforening.
Fysioterapeuter fra Regionsbestyrelsen sidder til slut på eftermiddagen og ringer rundt til de dimitterende for at høre om deres nye liv som færdiguddannede fysioterapeuter. Foto: Line Schiellerup

Så er vi i gang igen efter sommerferien, og Region Hovedstaden har afholdt deres første regionsbestyrelsesmøde med den nye formand for Region Hovedstaden, Line Schiellerup.

Repræsentantskabsmødet 2022

Line kunne glad meddele, at repræsentanterne har været flittige, og sendt mange forslag ind, som skal debatteres på repræsentantskabsmødet i slutningen af oktober.

Jeanette Præstegaard var på besøg

Dejligt at kunne byde Jeanette Præstegaard, den nye formand for Danske Fysioterapeuter, velkommen på regionsbestyrelsesmødet, hvor hun fortalte om, hvordan det har været at sætte sig i formandsstolen.

”Det, der står forrest for mig, er, at medlemmerne skal stå foran alt, vi producerer. Medlemmerne betaler sekretariatet og fuldtidspolitikernes løn, og det skal vi være sindssygt opmærksomme på i alt, hvad vi fortager os”, siger Jeanette Præstegaard.

Hun fortæller om den strategiske ambition og de politiske prioriteringer, der skal præge Danske Fysioterapeuter fremover.

Hendes visioner og plads i det rådgivende panel om fremtidens ældreområde tager udgangspunkt i rehabilitering og forebyggelse fremfor medicin og problemfokusering.

Læs mere om Jeanette Præstegaards arbejde i regeringens rådgivende panel om fremtidens ældreområde

Regionsbestyrelsen diskuterede flittigt i selskab med Jeanette Præstegaard udfordringer i fysioterapiens verden. Begge formænd kan nikke genkendende til, at der skal sættes fokus på emner såsom bidrage til opgaveløsning, praktisere tværfaglighed og løsning på mangel på hænder.

Dimittendopkald 

I Danske Fysioterapeuter er det en tradition, at regionsbestyrelsen ringer ud til alle de dimitterede fysioterapeutstuderende for at ønske tillykke med bacheloren.

De dimitterede tog positivt imod opkaldene, og det gav anledning til, at bestyrelsen kunne give gode råd med på vejen og fortælle lidt om, hvad man kan bruge sin fagforening til.

Det var nogle gode samtaler, hvor langt de fleste kunne fortælle, at de var kommet i job som fysioterapeuter.

Næste regionsbestyrlelsesmøde - du kan deltage

Næste regionsbestyrelsesmøde er 5. oktober 2022, hvor medlemmer er velkomne til at være med til at diskutere de mange forslag, stillet til repræsentantskabet, der skal diskuteres på repræsentantskabsmødet i slutningen af oktober.