Vision om et sundhedsvæsen med flere fysioterapeutiske opgaver

Vellykket temamøde med fokus på at udtænke nye opgavetyper til fysioterapeuter. Yderligere har regionen fået en ny regionsbestyrelse.
Foto: Privat

Den 9. september holdt vi temamøde med titlen: Fra opgaveglidning til opgaveudvikling. Ideen med temamødet var at udtænke måder, hvordan fysioterapeuter bliver en del af løsningen på problematikken om manglen på velfærdsuddannede – sygeplejersker, jordemødre, læger, lærer, pædagoger, SOSU-assistenter mm.

Der er stadig stor tilslutning til fysioterapifaget, men vi ønsker at overtage opgaver, hvor den fysioterapeutiske faglighed kommer i spil. Derfor skal vi være nytænkende og byde ind på opgaver, hvor vores faglighed er brugbar, samtidig med at vi kan afhjælpe de faggrupper, hvor der mangler hænder.

Der mødte lige godt 70 engagerede medlemmer op. De blev placeret i otte forskellige grupper fordelt efter arbejdsplads. Debatterne var livlige, og der blev tænkt i mange spændende ideer og opgaver, som fysioterapeuter kan byde på:

 • Visitation i akutmodtagelsen på hospitalerne
 • Udskrivningskoordinering
 • Ledelse på sundhedsområdet
 • Fysioterapeuter i forløbskoordinerende stillinger
 • Veterinærfysioterapeuter
 • Pædagogiske opgaver i special (børne)terapi

Dette er blot et lille udpluk. Vi vil i bestyrelsen arbejde videre med ideerne og undersøge, hvordan ideer kan blive til konkrete tiltag. Vi opfordrer også jer medlemmer til at tage dialogen om nye opgavetyper med dine kollegaer, ledere, andre faggrupper mm, så vores kompetencer bliver brugt i hensigtsmæssige arbejde.

Valg til regionsbestyrelsen

På vores ordinære generalforsamling d. 5. maj 2021 blev det vedtaget at udskyde valget til regionsbestyrelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Derfor skulle der efter temamødet afholdes valg. Der var 10 pladser, der skulle besiddes. Vi endte med et kampvalg med 12 opstillende kandidater.

Den nye regionsbestyrelsen ser nu således ud:

 • Katja Milling Knudsen
 • Rasmus Sylvest Mortensen
 • Per Tornøe
 • Tilde Randsborg
 • Børge Bo Hansen
 • Line Schiellerup
 • Jesper Ottosen
 • Bente Andersen
 • Mie Knudsen
 • Jeanette Præstegaard

Yderligere består bestyrelsen af Tine Nielsen som formand, Per Norman på en SU-plads samt Charlotte Larsen og Anders Breinholt Nielsen på TR-pladser.

Suppleanterne er i valgt rækkefølge: Mikkel Hellesøe, Kristoffer Spøer og Robert-Jan Nienhuis.

Du kan læse mere om den nye bestyrelse og medlemmernes visioner for valgperioden 2021-2023 her

En tak til afgåede regionsbestyrelsesmedlemmer Stine Petersen, Anja Birkehøj Mattey, Karen Elverskov og Jes Mogensen for jeres arbejde i bestyrelsen.

Som altid er I velkomne til at kontakte bestyrelsen – kontakte os gerne, hvis du har gode ideer til nye opgaver til fysioterapeuter, der skal tilføjes til listen. Ellers vil vi opdatere om vores arbejde her og på vores Facebook-side.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer