Nyt fra SU-medlemmerne, sep. 2016

Nyhedsbrev fra SU-medlemmerne i Region Midtjylland, september 2016.

Sidste SU-møde blev afholdt d. 5. september - herunder referat fra nogle af punkterne.

Har du en §24-ansættelse, skulle du gerne have modtaget en genberegning af dit omsætningsloft, da overenskomstparterne har aftalt en regulering. Danske Regioner har derfor udsendt en revideret vejledning.

Praksisplanens anbefalinger er fortsat i gang med at blive udmøntet. Det ser vi blandt andet i, at

  • praksiskonsulenterne arrangerer dialogmøder i de forskellige kommuner med deltagelse af praktiserende fysioterapeuter, kommunale repræsentanter og læger med henblik på at få en bedre forståelse og administration af §62-ordningen.
  • administrationen er i gang med at analysere omsætningen på ydere med ydernummer under 30 timer i forhold til, hvad der  er rimeligt at forvente af en omsætning her. Undersøgelsen foretages alene i regi af praksis administrationen.  Det bliver først en SU-sag, når jeres høringssvar foreligger.
  • der fortsat er fokus på brug af afstandstillæg i forhold til behandling i eget hjem. Praksisadministrationen har sendt vejledninger ud i brug af afstandstillæg. Som yderligere præcisering kan nævnes, at du ikke må opgive f.eks. 0-4 km. afstandstillæg, hvis du f.eks kører 5-10 km. Det skal altid være nærmeste klinik inden for 0-4 km., der giver behandling i hjemmet.  Inger Quist oplyser, at alle klinikker i region Midtjylland er tilmeldt med en eller flere fysioterapeuter, der yder hjemmebehandlinger. Så derfor kan der altid henvises til nærmeste klinik - og klinikkerne vil være at finde på Sundhed.dk. Er du i tvivl om kilometerafstanden, er det antal kørte kilometer og ikke kilometer i fugleflugtslinie.

Der kan ikke foregå behandling både i hjemmet og på klinikken. I de tilfælde, hvor patienten bliver svækket så meget, at der skal ydes hjemmebehandling, skal det tilføjes henvisningen. Der er dog stadig nogen uenighed om, hvad det videre forløbe så kan være i forhold til at genoptage behandling på klinikken. Dette skal belyses yderligere og behandles på næste møde.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en praksisplan inden for ridefysioterapi.

Der iværksættes et arbejde for at afklare kriterier for at flytte kapacitet inden for kommunen eller over kommunegrænser.

Læs referat

Og så opfordres du til at komme til de praktiserendes årsmøde tirsdag d. 29. november i Silkeborg kl. 17.30. På dagsorden står blandt andet indsamling af krav til næste overenskomstforhandlinger samt etablering af en kommende arbejdsgiverforening v. Danske Fysioterapeuter. Mads Lytje fra Danske Fysioterapeuter deltager. Indbydelse står på fysio.dk under region midt.

Har du spørgsmål, der vedrører arbejdet i SU, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Henrik Lauridsen (koordinerende SU), henrik@kibutata.dk
Morten Graversen, mg@fysioterapi-struer.dk
Anders Winther, awinther@ofir.dk
Lene Lysemose, lenelysemose@gmail.com

Del eller udskriv artiklen