Nyt fra SU-medlemmerne, nov. 2016

Nyhedsbrev fra SU-medlemmerne i Region Midtjylland, november 2016.

Der blev afholdt SU-møde d. 30. november 2016. Referatet er nu tilgængeligt på regionens hjemmeside.

Læs referatet her.

På mødet blev der orienteret om det seneste notat udarbejdet af de centrale parter omkring afstandstillæg. Det fastlægger, at tidligere mobilfysioterapeuter, der har valgt at tilknytte sig en klinik, fortsat må køre i deres gamle område. "Patienter i det hidtige geografiske dækningsområde kan fortsat vælge at få  hjemmebehandling af den fysioterapeut, der bruger den kapacitet, som er blevet tilknyttet klinikken. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der er en anden klinik med kortere afstand til patienten. Fysioterapeuten kan kun afregne det lave afstandstillæg."

Det er vigtigt fortsat at være opmærksom på, at patienter i den vederlagsfri ordning er korrekt henviste.  Mange fysioterapeuter udtages til kontrolstatistikken på grund af, at progressive henviste patienter har fået for mange individuelle behandlinger. Nogle af disse skulle have været henvist med svært fysisk handicap.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med praksisforhold og praksisplan for ridefysioterapi  i region Midtjylland.

Der tilbydes møder/undervisning om den vederlagsfrie ordning rundt om i kommunerne. Praksiskonsulenterne, de praktiserende fysioterapeuter, almen praksis og kommunens repræsentanter kan deltage. Alle kommuner på nær 6 kommuner har hidtil deltaget i disse møder med godt udbytte.

På den lukkede dagsorden blev der behandlet en ansøgning om at flytte et ydernummer/ en kapacitet fra en klinik til en anden klinik indenfor kommunegrænsen. Det er  ikke en  mulighed der er direkte beskrevet i praksisplanen. I behandlingen af den konkrete sag tog Samarbejdsudvalget udgangspunkt i Praksisplanens overordnede retningslinjer for flytning af en klinik og lagde vægt på, at der både skal være et demografiske argument for at flytte væk fra et område og et demografisk argument for at flytte til et andet. Desuden blev der lagt vægt på, at der fortsat skal være mulighed for et godt fagligt tilbud begge steder. Endvidere er den pågældende kommune blevet hørt.

Som bilag til dagsordenen ligger der også oversigt over økonomiudviklingen inden for 62-området. Det er i fortsat vækst her i region Midtjylland.

På årsmødet d. 29. november blev Henrik Lauridsen og Anders Winther genvalgt som SU-medlemmer. Vi har konstitueret os, således at Henrik fortsat er koordinerende SU-medlem.

På årsmødet var desuden oplæg og diskussion omkring oprettelse af en eventuelt kommende arbejdsgiverforening. Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller input vedrørende dette, er du velkommen til at kontakte regionsformand Sanne Jensen, saj@fysio.dk.

Godt nytår til jer alle!

Henrik Lauridsen (koordinerende SU-medlem) henrik@kibutata.dk
Morten Graversen, mg@fysioterapi-struer.dk
Anders Winther, awinther@ofir.dk
Lene Lysemose, lenelysemose@gmail.com