Strategiplan 2019-2022

Politisk målsætning for Region Midtjylland

Regionsbestyrelsens opgave er at varetage de lokale interesser blandt Region Midtjyllands medlemmer. Bestyrelsen varetager interesser indenfor blandt andet arbejdsmarkedet og den sundhedspolitiske udvikling.

Regionsbestyrelsen har et tæt samarbejde med hovedbestyrelsen i at implementere og udvikle dennes politiske interesser. Regionsbestyrelsen har endvidere medansvar overfor de lokale spørgsmål, som udstikkes af hovedbestyrelsen. Regionsbestyrelsen arbejder endvidere selvstændigt med politiske interessevaretagelser i overensstemmelse med foreningens reglement.

Strategi Regionsbestyrelsen Midtjylland

Regionsbestyrelsen i Midtjylland arbejder ud fra Danske Fysioterapeuters strategiske ambition og de 3 Must Win Battles. Alle Regionale emner der tages op, krydstjekkes med dette.

Den strategiske ambition

Danske Fysioterapeuter er et relevant, handlekraftigt og synligt fællesskab for fysioterapeuter.

Vi sætter medlemmernes kompetencer i centrum for at fremme professionen, det gode arbejdsliv og sætte en fysioterapeutisk dagsorden.

Must Win Battles (MWB)

MWB #1: Styrke fællesskabet
Vi driver en platform for fysioterapeuter, hvor viden og processer er synlige, og hvor tilgængeligheden for medlemmer er stor.

MWB #2: Styrke professionen
Sammen med medlemmerne og gennem partnerskaber udvikler vi professionen.

MWB #3: Møde det enkelte medlem
Vi anerkender, at alle medlemmer også har individuelle behov. De skal tilbydes professionelle ydelser og produkter.

 

Download strategiplanen som pdf