Høringssvar

Danske Fysioterapeuter afgiver høringssvar i sager med relevans for fysioterapeuter med henblik på at synliggøre faggruppens interesser og sætte dem på den politiske dagsorden. Her kan du finde høringssvar afgivet af Regionsformand Sanne Jensen.

Høringssvar til sundhedsaftalen 2019-2023

Høringssvar til budgetforslag Norddjurs Kommune 2019-2022

Høringssvar på "Århus Kommune - Demensplan 2017"

Høringssvar på "Region Midtjylland - Psykiatriplan 2017"

Høringssvar på "Silkeborg Kommune - Ældrepolitik 2017"

Høringssvar på "Århus Kommune, Sundheds- og Omsorgsudvalget - Sparekatalog"

Del eller udskriv artiklen