Generalforsamling i Nordjylland

For første gang nogensinde var der virtuelt generalforsamling i Region Nordjylland. På dagsordenen var blandt andet Corona, beskæftigelsen for især nyuddannede og det kommende kommunal- og regionsrådsvalg.
Foto: Skærmbillede fra den virtuelle generalforsamling i Region Nordjylland 2021

Den 13. april var der generalforsamling i Danske Fysioterapeuters Region Nordjylland. På grund af covid-19 var generalforsamlingen virtuel for første gang. Trods den anderledes mødeform deltog omkring 39 medlemmer.

Se den skriftlige beretning her

Første punkt på dagsordenen var regionsbestyrelsens beretning.

Regionsformand Gitte Nørgaard fremlagde beretningen og fortalte blandt andet de udfordringer som fysioterapeuter i alle sektorer har stået overfor under covid-19. Selvom det nu går mod lysere tider, så er det vigtigt at gøre opmærksom på, at ikke alle løsninger fundet under covid-19 også er optimale under normale forhold.

”Nu hvor vi begynder at se lidt fremad, så er vi bekymrede for, om arbejdsgivere ønsker at benytte videokonsultationer i stor stil fremover. Så vi gør vores samarbejdspartnere opmærksomme på, at videokonsultation ikke altid kan stå i stedet for et fysisk møde mellem patient og fysioterapeut. ”

Det fysioterapeutiske arbejdsmarked

Gitte Nørgaard satte også fokus på udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked. Der er fortsat pres på arbejdsmarkedet, fordi der uddannes mange fysioterapeuter samtidig med, at der sker nedskæringer på de offentlige arbejdspladser, og på det private arbejdsmarked.

”Vi benytter enhver lejlighed til at italesætte, at den fysioterapeutiske profession med fordel kan sættes i spil på nye arbejdsområder, f.eks. på Skadestuer, i lægevagten, hos praktiserende læger og på Folkeskoler. Fagprofessionelt har vi helt klart noget at byde ind med, der kan øge kvaliteten af tilbuddene til Nordjyderne,” sagde Gitte Nørgaard.

Dagsorden i valgkampen

Regionsbestyrelsen lagde op til at der i den kommende tid blandt andet skal bruges kræfter på det kommunal- og regionsrådsvalgene til november. Netop det emne gav anledning til mange gode refleksioner fra deltagerne.

Blandt andet var der forslag om en medlemsaften, hvor man kan blive klædt på til at deltage på valgmøder – og at man på fysio.dk kan lave en side om, hvordan man får sit budskab frem på valgmøder.

Der var også forslag om at sætte fokus på konsekvenserne, når man sparer på forebyggelse og på at etablere nye arbejdsmuligheder for fysioterapeuter – for eksempel på skoler og skadestuer.

Flere arrangementer

Regionsbestyrelsen har måtte aflyse en række arrangementer på grund af covid-19. Håbet er, at der nu igen kan komme gang i arrangementerne.

Hvis man har lyst til at være med så er der nedsat en arrangementsgruppe, som man kan være medlem af, selvom man ikke sidder i Regionsbestyrelsen.

Derudover har medlemmer også mulighed for selv at planlægge et arrangement for de nordjyske medlemmer, som regionens arrangementspuljen kan betale. Man er også meget velkommen til at bare at komme med forslag til arrangementer.

Ny bestyrelse

På generalforsamlingen skulle, der vælges 5 regionsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 7 medlemmer stillede op til valget, der foregik elektronisk.

Bestyrelsesmedlemmerne Maria Odefey og Mikkel Graversen ønskede ikke at genopstille, mens Anne Kirstine Jensen, Lise Stensgaard, Jette Thomsen genopstillede og blev genvalgt.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer blev Mette Kjærulff og Annette Bregenov

Som suppleanter blev Tina Rank Fransen og Lone Luplau valgt.

Ud over de valgte på generalforsamlingen består regionsbestyrelsen også af Tillidsrepræsentanterne Marianne Trudslev og Trine Fischer, SU-medlem Marianne Jarlskov Bøgelund og regionsformand Gitte Nørgaard, som er valgt direkte af Danske Fysioterapeuters medlemmer i regionen.

Generalforsamlingen sluttede med, at Gitte Nørgaard takkede de afgående regionsbestyrelsesmedlemmer for indsatsen.

Efter generalforsamlingen var der oplæg om ”Pseudoarbejde” ved Dennis Nørmark.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer