Risikostyring af fysioterapiklinikker

Hvordan kan din klinik minimere risici og afbøde konsekvenserne, når forandringer i omverdenen påvirker driften negativt? Få gode råd og hent skabelon til risikostyring.

I en tid med stor usikkerhed og stigende kompleksitet kan det være værd at overveje systematisk risikostyring på sundhedsvirksomheder. 

I videoen kan du se en introduktion til risikostyring og få nogle tips til nogle af trinene. Du kan også hente en skabelon til risikostyring og bruge den i din egen sundhedsvirksomhed.

Introduktion til risikostyring

Skabelon til risikostyring

Hent skabelon til risikostyring - og brug den i din sundhedsvirksomhed

5 trin til risikostyring

1. Identificer alle risici

Overvej alle de elementer, som virksomheden er afhængig af for at kunne fungere. Alle input af ressourcer og kompetencer. De processer der skal være i orden osv.

2. Mål og vurder hvor alvorlige truslerne er

Kvantificer hvor alvorlige konsekvenserne vil være, hvis virksomheden bliver ramt. Og hvor stor sandsynligheden er. Prioriter ud fra vurderingen.

3. Iværksæt tiltag til minimering og afbødning af konsekvenser

Udarbejd en skriftlig plan for tiltag, der minimerer risici og/eller afbøder konsekvenserne af at blive ramt. En plan kunne blandt andet indeholde svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan gør vi fysisk fremmøde trygt for alle patienter?
  • Hvordan bevarer vi en relation og/eller tilbud til patienter, der ikke ønsker fysisk fremmøde?
  • Hvordan får vi høj kvalitet i vores online ydelser?
  • Hvordan undgår vi at blive hinandens nære kontakter på klinikken?
  • Hvordan opretholder vi behandlingskapaciteten, hvor flere er syge/hjemsendte på samme tid?
  • Hvilke muligheder har vi i regionen for hurtig test/afklaring ved hjemsendelse, mv.?
  • Hvordan sikrer vi overholdelse af styrelsens retningslinjer, når de ændres ofte og med kort varsel?

4. Monitorer og følg op i en skriftlig plan

Hold fast i systematikken ved løbende at følge op på, hvordan det går med risikostyringen. Brug for eksempel vores skabelon til at sikre fokus på de områder, der er vigtige for jer.

5. Indarbejd systematisk risikostyring i ledelsen

Risikostyring er idéelt set en integreret del af ledelsen af en virksomhed og åbner dermed også  op for fokus på mere langsigtede strategiske overvejelser og målsætninger.

Del dine erfaringer

Du kan dele dine erfaringer i kommentarsporet herunder. Du kan også deltage i online erfamøde om risikostyring den 3. december. 

Tilmeld dig online erfamøde om risikostyring 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer