Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Samarbejdet om arbejdsmiljø mellem arbejdsgiver og arbejdstager skal foregå i en intern arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvor arbejdsmiljørepræsentanten bliver valgt af sine kolleger, og arbejdslederen bliver udpeget af arbejdsgiver.

Hvornår kan man vælge en AMR?

Som hovedregel kan man vælge en arbejdsmiljørepræsentant, hvis der er mere end 10 ansatte på arbejdspladsen. Alle faggrupper på arbejdspladsen tælles med blandt de ansatte.

Hvem kan vælges?

Alle medarbejdere, der arbejder over 10 timer ugentligt, kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant - på nær studerende, arbejdsledere og arbejdsgivere.

Hvem kan stemme?

Alle medarbejdere i det område, som arbejdsmiljøgruppen skal dække, kan stemme ved valget, herunder elever, deltidsansatte, løst ansatte, af løsere, vikarer og praktikanter. Arbejdsgivere og arbejdsledere deltager ikke i valget.

Sådan foregår valget

Tidspunktet for valg besluttes af din arbejdsgiver, blandt andet med det formål at det er samme tidspunkt hvert andet år for alle personalegrupper på hele institutionen.

Det er oftest AMR, der har til opgave at gennemføre valget. AMR skal advisere valget med mindst 14 dages varsel. Opstillingsliste kan samtidig hænges op.

Valget afgøres ved almindeligt flertal, og ved stemmelighed foretages omvalg.

Ofte foregår valget skriftligt for at være sikre på, at alle er trygge ved afstemningen. Er der kun en kandidat, kan I eventuelt vælge at stemme for eller imod denne ene kandidat alligevel, så mandat og opbakning bliver tydeligt for alle.

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal du meddele ledelsen og Danske Fysioterapeuter, at du er valgt. For medlemmer af Danske Fysioterapeuter er valget først gyldigt, når Danske Fysioterapeuter har godkendt det.

Meld dig som arbejdsmiljørepræsentant

Genvalg af arbejdsmiljørepræsentant

Der er ingen begrænsning i hvor mange valgperioder, man kan være arbejdsmiljørepræsentant. Men der skal finde en valghandling sted hvert andet år. Husk også at indberette genvalg til Danske Fysioterapeuter.

Ophør som AMR

Som arbejdsmiljørepræsentant kan du ikke “væltes”, det vil sige tvinges væk fra dit hverv, hvis kollegaerne ønsker det. Du sidder valgperioden ud.

Du kan ikke nedlægge dit hverv med den konsekvens, at der skal vælges en ny. Kun i de tilfælde, hvor du forlader virksomheden eller er fraværende i en længere periode (4 måneder eller mere), kan der vælges en ny.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620