Aktiv behandling af muskuloskeletale smerter med fokus på behandlingsprogression og træningsdosering

SYMPOSIUM // Få ny viden og ideer til praktiske tiltag i forhold til, hvordan man med en aktiv behandlingsstrategi kan forbedre funktionsniveau og livskvalitet for patienter med muskuloskeletale smerter, samt øge deres evne til selv at tage hånd om problemet i fremtiden.

Smerter i bevægeapparatet er en af de hyppigste årsager til at patienter opsøger fysioterapeut i det danske sundhedssystem. En systematisk oversigtsartikel og meta-analyse fra Danmark nyligt publiceret i British Journal of Sports Medicine viser, at træningsterapi ser ud til at være den fysioterapeutiske intervention, som har bedst dokumenteret effekt på smerter i bevægeapparatet.

Find artiklen her

Vi sætter fokus på nogle af de aktive træningsterapeutiske behandlingstilgange, som umiddelbart har den bedste dokumentation i forhold til behandling af forreste knæsmerter hos børn og unge, skuldersmerter hos voksne og midaldrende, samt knæ-artrose hos den midaldrende og ældre befolkning.

Talerne præsenterer information om, hvordan fysioterapeuter sikrer optimal planlægning og udførelse af effektfulde behandlingsalgoritmer og træningstilgange i forhold til disse patientgrupper. Der vil være specifikt fokus på nuværende og fremtidige behandlingsprincipper, inklusiv teknologiunderstøttede løsninger og muligheder i forhold til at optimere patientuddannelse, hjemmetræning og compliance hos den enkelte patient.

Den nyeste forskning indenfor behandlingsprogression og træningsdosering til udvalgte grupper med muskuloskeletale smerter gennemgås. Inkluderet er problemstillinger indenfor tre forskellige alderssegmenter, og derfor kommer vi bredt omkring, hvordan fysioterapeuter kan tilgå forskellige patienter med smerter i bevægeapparatet med en evidensbaseret tilgang, samt lægger op til diskussion om, hvordan dette bedst muligt implementeres i klinisk praksis.

Speakers

  • Kristian Thorborg, PT, lektor, Amager-Hvidovre Hospital
  • Michael Rathleff, PT, lektor, Aalborg Hospital
  • Henrik Riel, PT, PhD student, Aalborg Hospital
  • Mikkel Bek Clausen, PT, PhD student, Amager-Hvidovre Hospital
  • Rasmus Skov Husted, PT, PhD student, Amager-Hvidovre Hospital

Presentations

  • Kristian Thorborg: Behandlingsalgoritmer og træningsdeskriptorer – hvad er meningen?
  • Michael Rathleff: Behandling af børn og unge med knæsmerter efter en belastningsbaseret algoritme
  • Henrik Riel: Teknologiunderstøttet genoptræning til muskuloskeletale smerter – elastikker og iPads
  • Mikkel Bek Clausen: Over- eller underbelaster vi vores skulder impingement patienter med træning?
  • Rasmus Skov Husted: 1 hård øvelse til patienter med knæ-artrose – er det nok?

Moderator: Thomas Bandholm

Hent præsentationen fra fagkongressen (Henrik Riel)

Hent præsentationen fra fagkongressen (Kristian Thorborg)

Del eller udskriv siden