Cancer rehabilitering

SYMPOSIUM // Rationalet for fysisk aktivitet og træning i cancerrehabiliteringen samt generelle anbefalinger for planlægning og tilrettelæggelse af individuelle forløb af patienter med kræft. Hvorfor? Hvordan? Og hvor meget?

Antallet af patienter med kræft i Danmark og verden er en støt voksende gruppe med et unikt behov for funktionel, psykosocial og medicinsk støtte. Mange patienter med kræft oplever funktionstab og senfølger, som skyldes kræftsygdom og/eller kræftbehandling. Funktionstab og senfølger er rent faktisk problemstillinger, der kan løses gennem cancerrehabilitering og fysisk træning.

Når en patient med kræft skal henvises til rehabilitering, er det meget ofte personale med stor onkologisk ekspertise, der vurderer behovet for rehabilitering. Og af samme grund er fokus ikke på funktionsnedsættelse eller senfølger, men på mulige farmakologiske løsninger.

Ved at anvende de rette fagfolk til at vurdere behovet for rehabilitering af patienter med kræft, ville man kunne tilbyde ekspertise i funktionel vurdering samt tilrettelæggelse af individuelle forløb. Forløb med inddragelse af fysisk aktivitet i forebyggelse og lindring af funktionsnedsættelse og senfølger, som et optimalt supplement til det onkologiske team og den onkologiske behandling. 

Den voksende evidens indenfor området peger entydigt på de gavnlige effekter, hvilket rejser nye problemstillinger. Hvorfor? Hvordan? Hvor meget?

Speakers

  • Jessica Scott, PhD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY
  • Kristin Campbell, PT, PhD, the University of British Columbia, Vancouver
  • Kira Bloomquist PT, PhD student, Universitets Hospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning, Rigshospitalet
  • Eik Bjerre, PhD student, PT, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning, Rigshospitalet

Præsentationer

  • Jessica Scott: Multi-system effects of cancer therapy and the role of exercise therapy
  • Kristin Campbell: How individualized and specific does the exercise prescription have to be in order to be beneficial?
  • Kira Bloomquist: Heavy load resistance exercise and risk of breast cancer related lymphedema
  • Eik Bjerre: Exercise in rehabilitation of patients with prostate cancer in Denmark

Moderator: Morten Quist

Hent præsentationen fra fagkongressen (Jessie Scott)

Hent præsentationen fra fagkongressen (Kira Bloomquist)

Hent præsentationen fra fagkongressen (Kristin Campbell)

Del eller udskriv siden