Bliv endnu bedre til at anvende Gross Motor Function Measure til børn med cerebral parese

WORKSHOP // Afprøvning af hvordan udvalgte opgaver fra testen scores, både simple og mere komplekse opgaver. Drøftelse af deltagernes erfaringer med anvendelse af testen i klinisk praksis, herunder fysioterapeutens rolle i testsituationen og hvordan testens resultater kan bruges i planlægning af indsatser.

Fysioterapeuters kvalitative observationer og vurdering af patienterne bør suppleres med anvendelse af standardiserede/validerede måleredskaber for at følge den enkelte patients udvikling og til dokumentation af de fysioterapeutiske indsatser.

Børn med cerebral parese vil i løbet af barndommen udvikle nye motoriske funktioner med forskellig hastighed, afhængig af alder og funktionsniveau. For at følge barnets udvikling, anbefaler den nationale kliniske kvalitetsdatabase CPOP Opfølgningsprogram for Cerebral Parese, at måleredskabet GMFM anvendes hvert eller hvert andet år - afhængigt af barnets alder og funktionsniveau.

GMFM og softwareprogrammet, Gross Motor Ability Estimator (GMAE-2), anvendes til at fastsætte barnets grovmotoriske funktionsniveau samt den nærmeste zone for udvikling og kan anvendes til planlægning af en målrettet fysioterapeutisk indsats. GMFM testen giver den enkelte fysioterapeut og det tværfaglige team en god forudsætning for at planlægge og evaluere indsatser for børn med cerebral parese i samarbejde med forældrene.

Efter workshoppen vil deltagerne på baggrund af viden om Gross Motor Function Measure kunne reflektere over din egen brug af standardiserede/validerede måleredskaber til undersøgelse samt planlægning og evaluering af indsatser til børn med cerebral parese. De vil også have indblik i opbygningen af de enkelte opgaver samt være i stand til at genkende situationer, hvor der er risiko for, at beskrivelserne for scoring af testen ikke overholdes.

Oplægsholdere

  • Kirsten Nordbye-Nielsen, fysioterapeut, specialist i Pædiatrisk Fysioterapi, ph.d.-studerende og regional koordinator for CPOP i Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital
  • Lone Nielsen, fysioterapeut, Børnecenter København 

Moderator: Helle Mätzke Rasmussen

Hent præsentationen fra fagkongressen

Del eller udskriv siden