Fysioterapeutisk samtale om seksuel sundhed

WORKSHOP // Fysioterapeuters italesættelse af seksuel sundhed er i fokus samt intervention rettet mod at rehabilitere patienters seksuelle sundhed og inddragelse af denne som en del af professionsudøvelsen. Der tages udgangspunkt i patienternes seksuelle sundhedsrettigheder, diagnosespecifik forskning og anvendelse af PLISSIT-modellen som samtaleredskab for kommunikation med patienten.

Præsentation af aktuel forskningsbaseret viden om felterne: ’Kommunikation om seksuel sundhed i fysioterapi’ samt ’Den seksuelle sundheds betydning for den generelle sundhed’. PLISSIT-modellen præsenteres som metode til at samtale med patienterne om seksuel sundhed, og modellen anvendes til praktisk afprøvning og øvelse i at tale om seksualitet og inddrage seksuel sundhed i fysioterapeutiske kliniske interventioner.

Der tages udgangspunkt i deltagernes eget kliniske praksisområde, og igennem følgende program øver deltagerne sig i samtale ud fra PLISSIT-modellen.

  • Hvad er seksuel sundhed?
  • Præsentation af PLISSIT-modellen
  • Hvordan påvirker sygdom seksualiteten?
  • Hvordan kan jeg som fysioterapeut samtale med patienter om seksuelle sundhed?
  • Hvilke interventioner kan jeg tilbyde patienter?

Kristina Areskoug Josefsson har fysioterapeutisk erfaring og speciale inden for reumatologisk fysioterapi og seksuel sundhedsrehabilitering, og forsker i fysioterapeuters holdning til at fremme seksuel sundhed og kommunikere om seksuel sundhed.

Helle Gerbild har fysioterapeutisk erfaring med behandling af mænd og kvinder med seksuelle dysfunktioner som følge af kræft og kræftbehandling, og har forsket i fysioterapeutstuderendes holdning til at inddrage samtale om seksuel sundhed i deres fremtidige professionsudøvelse.

Oplægsholdere

  • Kristina Areskoug Josefsson, fysioterapeut, ph.d., afdelingschef på Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, Jönkoping Universitet, Sverige.
  • Helle Gerbild, fysioterapeut, master i sexologi, ph.d.-studerende, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU.

Moderator: Helle Gerbild

Interview med Helle Gerbild: Fysioterapeuter skal spørge ind til patienternes seksualitet

Hent præsentationen fra fagkongressen

Del eller udskriv siden