Kunsten at sætte ægte mål i hverdagsrehabilitering

WORKSHOP // Hvordan arbejder man systematisk med at identificere borgerens individuelle behov? Få introduktion til konkrete målsætningsredskaber - TARGET og måltrappen, og deltag i diskussionen af fysioterapeutens rolle i at skræddersy målet med interventionen.

Målsætning er et centralt element i (hverdags)rehabiliteringsprocessen, da det bidrager til at øge borgerens motivation og fremmer et målrettet forløb. Målsætning anses som en kernefærdighed blandt praktikere, men det er ikke altid så nemt at sætte mål, og det kan udfordre fysioterapeuten og dennes tværfaglige samarbejdspartnere.

At arbejde systematisk med målsætning viser resultater i form af øget helbredsbetinget livskvalitet, øget sandsynlighed for at blive i eget hjem, bedre målopfyldelse, mindre afhængighed af personlig hjælp til pleje, reduceret risiko for indlæggelser og/eller kortere varighed af hjemmeplejeinterventionen.

Workshoppen bliver en blanding af oplæg og dialog. Deltagerne arbejder i små grupper undervejs og arbejder med et afsnit af målsætningsredskabet TARGET. Deltagerne får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med målsætning i egen praksis.

Fokus udspringer af den kliniske retningslinje ”Systematisk anvendt målsætning i rehabilitering til borgere over 65 år med behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen” fra 2013.

Oplægsholder

  • Irma Edqvist, fysioterapeut, Skanderborg Kommune

Moderator: Line Krogh Elmer

Workshoppen er arrangeret af Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri.

Hent præsentationen fra fagkongressen

Del eller udskriv siden