Patienten med erhvervet hjerneskade - undersøgelse og behandling af tonusproblemer

WORKSHOP // Få kendskab til analysen af tonusproblematikken hos patienter med erhvervet hjerneskade samt til de fysioterapeutiske og medicinske behandlingsmuligheder af tonusproblematikker som kan følge hjerneskaden. Få forståelse for vigtigheden af en tværfaglig indsats i forhold til håndtering og behandling af tonusproblematikker hos patientgruppen.

Fokus er på fysioterapeutens forståelse og kendskab til analyse, vurdering og behandling af tonusproblematikker hos patienter med erhvervet hjerneskade. Der gives en kort beskrivelse af håndteringen af og arbejdet med tonusproblematikker på Klinik for Højt Specialiseret Rehabilitering/Traumatisk Hjerneskade.

Med udgangspunkt i videoer med patientcases kan deltagerne byde ind med analyse og forslag til undersøgelse og behandling. Både den fysioterapeutiske og medicinske behandling af tonusproblematikken samt vigtigheden af den tværfaglige indsats vil indgå i diskussionen.

Centrale spørgsmål:

  • Er øget tonus kun negativt?
  • Hvordan forebygges og behandles kontrakturer?
  • Hvordan bliver fysioterapeuten en del af beslutningsprocessen omkring den medicinske behandling?
  • Hvordan times behandlingen optimalt?

Oplægsholdere

  • Susanne Baagøe, fysioterapeut, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade
  • Pi Gravesen, fysioterapeut, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade

Moderator: Susanne Baagøe

Hent præsentationen fra fagkongressen

Del eller udskriv siden