National klinisk retningslinje for diabetiske fodsår

Læs Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje om udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår fra 2021.

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår (2021)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for fodsår

Den kliniske retningslinje for personer med diabetiske fodsår fra 2021 er en erstatning af den tidligere retningslinje fra 2013. I retningslinjen gives blandt andet en svag anbefaling for at overveje træning som behandling til patienter med diabetiske fodsår.

Arbejdsgruppen fandt at der var en lille nettogevinst ved træning, men kvaliteten af evidensen på området var meget lav grundet alvorlig risiko for bias og meget alvorligt upræcist effektestimat for de kritiske outcomes underekstremitetsamputationer og sårheling.

Dansk Selskab for Fysioterapi indgav tidligere på året høringssvar på retningslinjen, med input fra Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSFF) og Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF).

Læs høringssvaret fra Dansk Selskab for Fysioterapi