National klinisk retningslinje for brystkræft

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet kliniske retningslinjer for brystkræft fra 2015.

National klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft (2015)

Pixi-ugave af national klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft (2019)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Formålet med sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje er at give evidensbaserede nationale anbefalinger for udvalgte interventioner til forebyggelse, behandling og genoptræning af funktionsnedsættelse i skulder og arm efter brystkræftoperation samt initialbehandling og styrketræning til patienter med brystkræftrelateret armlymfødem.

Der præsenteres evidensbaserede anbefalinger, hvor det er muligt, ellers gives en god praksis anbefaling baseret på arbejdsgruppens erfaringer for eller imod brugen af den undersøgte intervention.

Del eller udskriv siden