National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft fra 2021.

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft (2021)

Læs mere om retningslinjen og find quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft afdækker udvalgte områder i rehabiliteringen af patienter med prostatakræft og er senest opdateret i 2021.

I den opdaterede version har man genbesøgt de fokuserede spørgsmål og justeret spørgsmålene, der hvor de faglige selskaber, med udgangspunkt i den videnskabelige litteratur, har fundet belæg for opdatering.

Baggrund for retningslinjen

I Danmark lever 38.000 mænd med prostatakræft. Langt de fleste får diagnosen efter, at de er fyldt 55 år, og de fleste patienter er ældre end 65 år. Patienterne gennemgår vidt forskellige behandlinger alt efter, hvor alvorlig prostatakræften er. Alle de forskellige typer af behandling, fra aktiv overvågning og kirurgisk fjernelse af prostata til strålebehandling og kemoterapi er afgørende for forløbet af kræftsygdommen – men medfører samtidig forskellige bivirkninger, som kan medvirke til tab af fysisk funktionsevne og reduceret livskvalitet.

Anbefalinger om superviseret træning

Retningslinjen bidrage med viden om specifikke nedslagspunkter i rehabiliteringen af mænd med prostatakræft. Det forventes at retnignslinjen fremadrettet vil understøtte en større ensartethed i de valgte rehabiliteringsindsatser samt give en mere ensartet praksis på tværs af sektorer til gavn for patienterne.

Retningslinjen anbefaler blandt andet, at der tilbydes moderat til intensiv, superviseret træning til patienter, der påbegynder eller er i kastrationsbaseret behandling(stærk anbefaling), ligesom det anbefales at overveje tilbud om superviseret bækkenbundstræning til mænd som oplever inkontinens efter de kirurgisk har fået fjernet deres prostata.

Træningen har primært effekt på mental livskvalitet og depression. Kvaliteten af evidensen var samlet set lav.

Derudover anbefales sexologisk rådgivning til mænd, der er prostatektomerede. Det er ifølge retningslinjen i det hele taget god praksis at overveje sexologisk rådgivning generelt til alle mænd med prostatakræft.

Fysioterapeuter i arbejdsgruppen

I arbejdet med at opdatere retningslinjen har fysioterapifaget været repræsenteret af fysioterapeut Anne-Mette Ragle og fysioterapeut Johnny Wejlgaard, der begge er udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi.

Der er indsendt høringssvar på retningslinjen, som er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri og Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk og Obstetrisk Fysioterapi.

Læs høringssvaret

Del eller udskriv siden