Klinisk retningslinje for lymfødem hos patienter med kræft

Den kliniske retningslinje er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer i 2014.

Klinisk retningslinje for behandling af sekundært lymfødem hos voksne patienter med kræft med fokus på den palliative fase (2014)

Læs mere om retningslinjen hos Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har publiceret anbefalinger vedrørende lymfødem hos voksne patienter med kræft.

Det anbefales bl.a., at der bør foretages manuel lymfedrænage (MLD) for at reducere lymfødemvolumen samtidig med behandling med kompressionsbandage eller kompressionsbeklædning af kræftrelateret lymfødem.

Del eller udskriv siden