Guide til planlægning og afrapportering

Et forskerhold har udgivet en guide til dig, der enten skal i gang med at planlægge et forskningsprojekt eller publicere en videnskabelig artikel. Find PREPARE og REPORT Trial guides.

PREPARE Trial guide

PREPARE Trial guide er en “hvordan gør jeg?” guide om planlægning af klinisk forskning. Guiden er for alle, som arbejder med klinisk forskning og som gerne vil være bedre til at planlægge deres forskning, så den bliver af højere kvalitet og med mere transparens.

Guiden indeholder emner som:

 • forskningsspørgsmål
 • hypotesetestning
 • forskningsdesigns
 • interventionsbeskrivelse
 • effektmålsudvælgelse
 • sample size estimering
 • forskningsregistrering (ClinicalTrials.gov) og meget mere.

Guiden er udarbejdet af: Thomas Bandholm, Robin Christensen, Kristian Thorborg, Shaun Treweek og Marius Henriksen.

Hent PREPARE Trial guide

REPORT Trial guide

REPORT Trial guide er en “hvordan gør jeg?” guide om afrapportering af klinisk forskning. Guiden er for alle, som arbejder med klinisk forskning og som gerne vil være bedre til at sammenskrive og afrapportere deres forskning, så den bliver af højere kvalitet og med mere transparens.

Guiden indeholder emner som:

 • reporting checklists
 • skrivestil og tips
 • transparent data visning
 • ubevidste former for afrapporterings-bias
 • forskningskonsistens (afrapportering vs registrering) og meget mere.

Guiden er udarbejdet af: Thomas Bandholm, Kristian Thorborg, Clare L Ardern, Robin Christensen og Marius Henriksen.

Hent REPORT Trial guide (pdf)