Søg private og offentlige fonde

Vi har samlet en list over fonde og legater, som skal gøre det lettere for dig at komme i gang med dit forsknings- eller udviklingsprojekt.

Ofte skal forskere finde ekstern finansiering, når de skal i gang med et forskningsprojekt, og så er det vigtigt at have styr på sin fondsansøgning. 

Her finder du tip til din fondsansøgning og inspiration til, hvilke private og offentlige fonde du kan søge, ud over Danske Fysioterapeuters egen fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Din fondsansøgning

Inden du ansøger et legat eller stipendie er det vigtigt, at du læser vejledningen vedr. fondene igennem. Sæt dig ind i fondens formål, inden du udfylder dit ansøgningsskema. Flere fonde har ofte kriterier, der skal opfyldes, for at ansøgningen kan blive behandlet. Hvis din ansøgning ikke opfylder fondens formål, vil din ansøgning ikke blive taget i betragtning.

Valget af fonde afhænger af forskningsfeltet, og hovedvejlederen og øvrige vejledere er derfor oftest til stor hjælp med at finde relevante fonde.

Fonde du kan søge

Vi har samlet en liste over fonde og legater, du måske kan have gavn af at undersøge i forbindelse med dit forskningsprojekt.

Oversigten er ikke udtømmende. Send os derfor gerne et tip til mp@fysio.dk, hvis du har erfaring med andre fonde eller legater, som fysioterapeuter med fordel kan søge.

TrygFondens har 11 fokusområder indenfor sikkerhed, sundehed og trivsel. Fokusområderne er udvalgt på baggrund af 11 samfundsproblemer, som Trykfonden har identificerede.

Læs om Trygfonden

Gigtforeningens forskningsstøtte skal først og fremmest komme mennesker med gigt til gavn. Forskning, som på kortere eller længere sigt forventes at kunne bidrage til bedre forebyggelse, diagnosticering og behandling af gigt.

Læs om Gigtforeningens støtte til forskning

Hjerteforeningen giver støtte til stipendier og projekter inden for den brede og frie forskning i hjerte-kar-sygdomme.

Læs om Hjerteforeningens støtte til forskning

Lundbeckfonden ønsker med sin uddelingsaktivitet at styrke forskning af højeste internationale kvalitet, primært inden for sundhedsvidenskab og biomedicin. Projekter der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger hører ind under denne kategori.

Læs om Lundbeckfonden

Fonden yder støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

Læs om Aase og Ejnar Danielsens Fond

Det Obelske Familiefonds uddelingsstrategi vedrører nationale og internationale projekter primært inden for følgende fire kategorier: forskning, uddannelse, social og sundhed og kultur. Nationale projekter er typisk opgaver, der har betydning eller værdi på nationalt plan.

Læs om Det Obelske Familiefond

Julie von Müllens Fonds midler kan alene uddeles til danske forskere, der beskæftiger sig med konkrete forskningsopgaver, hvis løsning forudsætter et længere ophold ved netop den forskningsinstitution, forskeren ønsker at opholde sig hos, eller hvis der er tale om feltarbejde med indsamling af empirisk materiale, adgang til databaser eller arkiver, som kun er tilgængelige det pågældende sted.

Læs om Julie von Müllens Fond

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Fonden støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Læs om Nordea-fonden

Helsefondens formål er at støtte forskning og udvikling inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Læs om Helsefonden

Fonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde inden for temaerne arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær, kemisk arbejdsmiljø, virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet samt en arbejdsmedicinsk udredning om arbejdsrelaterede lænderygsygdomme.

Læs om Arbejdsmiljøforskningsfonden

 

Se også gode råd til dig der vil forske

Kontakt

Michael Poulsen

Michael Poulsen

Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent
3341 4671