Post-COVID-19 funktionsevne skala (PCFS)

PCFS bruges til at vurdere påvirkning af funktionsevnen hos personer smittet med COVID-19.

Målgruppe

PCFS kan anvendes til alle, der har været eller er smittet med Covid-19. Spørgeskemaet er primært udarbejdet til at blive brugt ved udskrivelsen og igen 4 og 8 uger efter, og indtil patienten er symptomfri.

Hvad testes

PCFS er et patientraporteret spørgeskema, som bruges til at vurdere påvirkning af funktionsevnen over tid, hos patiententer der har været smittet med COVID-19. PCFS fokuserer på begrænsninger i dagligdags aktiviteter og pligter og måler således funktionsevnebegrænsninger på ICF-niveauerne Aktivitet & Deltagelse.

Formålet med PCFS er at identificere funktionsevnebegrænsninger i tiden efter COVID-19 sygdom. 

Hvordan udføres testen

PCFS kan enten udfyldes af patienten selv eller med hjælp fra en pårørende under vejledning af en sundhedsprofessionel.

PCFS består af 2 dele, et diagram til selvrapportering af Post-COVID-19 Funktionsevne-skala og Patientspørgeskema til selvrapportering af Post-COVID-19 Funktionsevne-skala.

Sådan tolkes scoren af PCFS

Ved hjælp af PCFS inddeles funktionsbegrænsninger i fem grader fra 0 Ingen
funktionsbegrænsninger til 4 Svære funktionsbegrænsninger.

Skemaet er endnu ikke valideret og der foreslås derfor endnu ikke en relevant ændring, men til gængæld vurderes enhver ændring i graderne, som klinisk relevant for den enkelte.

Anvendes diagrammet istedet for spørgeskemaet, følges en algoritme som guider hen til en af de fem grader.

Spørgeskema og manual

Her kan du downlade den danske version af PCFS, inklusiv manual og scoringsvejledning, som en samlet pdf fil.

Dertil er det muligt at downloade en pdf version af den engelske manual, som indeholder lidt flere detaljer i vejledningen. 

Post-COVID-19 Funktionsevne-skala på dansk

Engelsk manual til PCFS

Kvalitetsvurdering

PCFS er et nyligt udviklet måleredskab som endnu ikke har gennemgået omfattende psykometrisk testning. Derfor er der heller ikke foretaget en egentlig kvalitetsvurdering af måleredskabet.

PCFS er udviklet på engelsk og allerede oversat til en række andre sprog og der kommer løbende ny viden og PCFS, inklusiv nye studier.

Hvis du vil følge med i udviklingen bliver alt lagt frit til gængeligt på internettet. Du finder siden her:

Link til international side om PCFS

Dansk oversættelse

Fysioterapeuterne Henrik Hansen og Linette Marie Kofod har deltaget i en arbejdsgruppe der har oversat PCFS til dansk. Oversættelsen er foretaget efter gældende internationale kriterier, men der foreligger endnu ingen publikation over oversættelsen.

Læs mere om oversættelsen i en nyhed fra fysio.dk her:

Ny skala til at måle funktionsevne efter covid-19 er oversat til dansk

Referencer

The Post-COVID-19 Functional Status scale: a tool to measure functional status over time after COVID-19. Frederikus A. Klok, Gudula J.A.M. Boon, Stefano Barco, Matthias Endres, J.J. Miranda Geelhoed, Samuel Knauss, Spencer A. Rezek, Martijn A. Spruit, Jörg Vehreschild, Bob Siegerink. European Respiratory Journal Jul 2020, 56 (1) 2001494; 

Machado, F. V., Meys, R., Delbressine, J. M., Vaes, A. W., Goërtz, Y. M., van Herck, M., ... & Spruit, M. A. (2021). Construct validity of the Post-COVID-19 Functional Status Scale in adult subjects with COVID-19. Health and quality of life outcomes19(1), 1-10.

Backmann, T., Maribo, T., Zwisler, A. D., Davidsen, J. R., & Rottmann, N. (2021). A Mixed Methods Study of Functioning and Rehabilitation Needs Following COVID-19. Frontiers in Rehabilitation Sciences2, 710410.

Wong, A. W., Shah, A. S., Johnston, J. C., Carlsten, C., & Ryerson, C. J. (2020). Patient-reported outcome measures after COVID-19: a prospective cohort study. European Respiratory Journal56(5).

Cortez, P. A., Joseph, S. J., Das, N., Bhandari, S. S., & Shoib, S. (2020). Tools to measure the psychological impact of the COVID-19 pandemic: What do we have in the platter?. Asian journal of psychiatry53, 102371. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102371

På Måleredskaber kan du finde udvalgte test og måleredskaber, der anvendes i fysioterapi til at dokumentere resultater og/eller effekt af en given behandling.

Alle måleredskaber på hjemmesiden anbefales af de faglige selskaber, som et fagligt velfunderet, relevant og anvendeligt redskab.

Under hvert måleredskab er der en kort beskrivelse af redskabet eventuelt med link til en testmanual, der beskriver, hvordan redskabet anvendes. Nederst på siden vil der være mulighed for at læse mere om måleredskabet herunder sammendrag af kvalitetsvurdering, referencer, evt. oversættelsesprocedurer m.m..

Har du spørgsmål til Måleredskaber, er du velkommen til at kontakte Dansk Selskab for Fysioterapi på Maaleredskaber@dsfys.dk

Kontakt

Dansk Selskab for Fysioterapi