Ny skala til at måle funktionsevne efter covid-19 er oversat til dansk

Post Covid Functional Status Scale skal benyttes dels til at guide rehabiliteringsindsatsen, dels til at måle effekt af rehabiliteringen. Skalaen er udviklet af en international forskergruppe og er nu oversat til dansk af en arbejdsgruppe med læger og fysioterapeuter.
Hvordan klarer patienterne sig efter covid-19? Et nyt måleredskab giver et hurtigt overblik over patienternes funktionsevne. Foto: iStock

Patienter, der har været alvorligt ramt af covid-19, har efter indlæggelsen ofte et omfattende funktionsevnetab. Nogle patienter har svært ved at gå og klare de almindelige daglige aktiviteter, de plejer at kunne. Nogle er også ramt kognitivt.

En gruppe hollandske forskere har udviklet et nyt måleredskab, The Post Covid Functional Status Scale (PCFS), som sundhedspersoner kan benytte til at få et overblik over funktionsevnen hos patienter, der har haft covid-19.

Skalaen kan både bruges som udgangspunkt for at beslutte, hvilke indsatser der skal til for at forbedre funktionsevnen og til at få et objektivt mål for effekten af en given indsats, der eventuelt også kan benyttes i forskningsøjemed.

Kan bruges til de fleste patienter

Da der er store forskelle på, hvordan patienter er ramt, har forskerne søgt at gøre måleredskabet så overordnet og enkelt, at det kan bruges til de fleste af patienterne.

Post Covid Functional Status Scale består af et spørgeskema, der munder ud i en inddeling af patienterne i 5 grader/niveauer, hvor grad 0 betegner patienter uden smerter og uden funktionstab og grad 4 patienter med smerter og stort tab i funktionsevnen efter covid-19.

Enkelt redskab

Fysioterapeut, ph.d.-studerende Linette Marie Kofod fra Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi, har været med til at oversætte skalaen til dansk. Hun fortæller, at det er det eneste redskab, der specifikt er møntet på patienter, der har haft covid-19.

”Det er gået hurtigt med at få PCFS oversat til mange forskellige sprog. Det gør, at det bliver brugt i flere forskningsprojekter, og at man derved internationalt har et fælles sprog. Styrken er, at man får et mål for patienternes forbedring fra starten på rehabilitering til afsluttet forløb”, siger Linette Marie Kofod til fysio.dk.

Afprøvningen af måleredskabet er stadig meget ny i Danmark. De fleste af de patienter, som har fået udleveret skemaet, har selvstændigt kunne udfylde og svare på spørgsmålene. Kun to ud af 20 har fået hjælp af interviewer. Man vil resten af året indsamle erfaringer med at bruge PCFS.