Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Det er os, der har nøglen

LEDER / Danske Fysioterapeuters formand Johnny Kuhr kigger tilbage på et år med fagfestival, flere studerende, en storstilet aktion i praksissektoren og introduktionen af MitFysio og kigger frem på 2010.

Ved et årsskifte kan man godt blive grebet af lidt forundring. Er der allerede gået et år – igen? Den tid, der går hurtigt, er ofte kendetegnet ved, at der har været travlt og at der er sket meget. Og sådan har det også været i 2009.

Et hurtigt tilbageblik kan også for Danske Fysioterapeuter fremvise en lang række aktiviteter og højdepunkter, der har været med til at skabe udvikling, muligheder og udfordringer for fysioterapeuter. Når jeg ser på listen med højdepunkter og udfordringer i 2009, så har jeg lyst til at nævne, at vi i marts for tredje gang afholdt vores Fagfestival med et rekordstort antal deltagere. Foråret bød også på udnævnelse af hele to nye professorer i fysioterapi, ligesom der blev sat fornyet fokus på kvaliteten og ressourcerne til genoptræningen og på antallet af genoptræningsplaner.

Vi har i mange år haft et større optag på fysioterapistudiet, end der har været afgang fra arbejdsmarkedet, og i år er optaget af nye studerende toppet med 947. Det er dejligt, at fysioterapi er populært blandt unge, og det er godt for faget og udviklingen, men det giver udfordringer for den enkelte, for sundhedsvæsenet og for foreningen at sikre gode meningsfulde jobs for de mange nye fysioterapeuter.

Året bød også på en konfliktlignende situation for praksissektoren og patienterne i den vederlagsfrie ordning. Kommunernes Landsforening besluttede at nedsætte taksterne, og det gav anledning til en kollektiv aktion for de praktiserende fysioterapeuter. Aktionen kom dog dårligt nok i gang, før der blev indgået en ny aftale med Kommunernes Landsforening om fælles tiltag for at styre økonomien.

Sidst på året introducerede vi MitFysio som ny personlig hjemmeside og netværksredskab mellem fysioterapeuter og mellem forening og fysioterapeuter. Et tiltag, foreningen har udviklet på i flere år, og som bringer den digitale service til medlemmerne hent frem i front.

Også for 2010 er der lagt planer og udstukket mål. Jeg er taknemmelig for, at jeg får lov til i endnu en periode at stå i spidsen for foreningen og de mange initiativer og planer, vi har for udviklingen af faget og arbejdsområdet.

Læger og sygeplejersker bliver ofte - med rette - omtalt som sundhedsvæsenets kernemedarbejdere. Med vores voksende antal og vores tilgang til aktiv sundhed kan vi komme til at være sundhedsvæsenets nøglemedarbejdere. Nøglen til mere sundhed, til at nedbringe antallet af kronikere, til at sikre hurtig tilbagevenden til arbejdet, til bedre genoptræning og til at udfylde rollen som de mønsterbrydere, der får faglighederne til at samarbejde om et effektivt og sammenhængende patientforløb.

Godt nytår

Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter