Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapeuter kan ikke behandle stress!

DEBAT / Mange praktiserendes lægers holdning til hvem der kan rådgiver og behandle stress, er udtryk for uvidenhed og konservatisme.

”Fysioterapeuter kan ikke behandle stress”. Så klar var meldingen fra en praktiserende læge i Århus. En besked som en af mine klienter overleverede til mig, da hun ville bestille en tid på grund af fysiske stressrelateret symptomer. Hendes læge mente ikke, at hun skulle bruge en fysioterapeut til at afhjælpe stresssymptomerne, selvom de primært var fysiske.

Som fysioterapeut, stressrådgiver og elitetræner er mit hovedspeciale stressrådgivning og præstationsfremme. De sidste fem år har jeg kun oplevet i undersøgelser og på klinikken, at de fysiske symptomer ved stress bliver et større og større problem for mange stressramte.

Udbrændthed og stress har mange fysiske symptomer på samvittigheden, bl.a. åndedrætsproblemer, smerter, herunder diffuse smerter, indre uro, øget muskulærspænding, tics, hjertebanken og hovedpine.

Alle disse fysiske symptomer oplever jeg som fysioterapeut, at vi har mange gode muligheder for at behandle eller rådgive omkring. Omvendt oplever jeg samtidig en konservatisme bl.a. blandt praktiserende læger, som bliver ”gate keepere” for, hvad deres patienter skal have af behandling og rådgivning. Jeg anerkender og samarbejder med psykologer, men de har altså ikke samme indsigt i de behandlingsmuligheder, vi kan bidrage med (motion, meditation, mindfulness, åndedrætstræning, afspænding, forandringsprocesser og selvforståelse). Derfor vil det tværfaglige samarbejde kun bidrage til en hurtigere raskmelding og minimering af tilbagefald.

Med dette indlæg håber jeg på at kunne få en dialog om, hvad vi som fysioterapeuter gør for at blive mere synlige på dette område inden for stress. Samtidig mangler vi en database for undersøgelser og nationale anbefalinger til stressrådgivning. Vi taber mange på gulvet, hvis kun psykologerne kan tage sig af dette, og jeg mener at mange praktiserendes lægers holdning til hvem der kan rådgiver og behandle stress, er udtryk for uvidenhed og konservatisme. Jeg møder desværre alt for mange som siger: ”jamen - kan en fysioterapeut arbejde med stress?”