Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Dilemmaernes år

Leder / Etiske retningslinier kan være en hjælp til at bibeholde den professionelle adfærd i en hverdag præget af dilemmaer mellem forskellige værdier og interesser.

2011 bliver et valgår. Der skal stemmes, om rød eller blå blok skal have regeringsmagten. Det valg skal jeg ikke blande mig i. Men det bliver helt sikkert ikke det eneste valg, du kommer til at træffe i 2011. Faktisk gør vi som mennesker og fysioterapeuter næsten ikke andet end at tage stilling til store og små ting på det personlige plan, på det professionelle plan eller på samfundsplan.

Her mellem jul og nytår havde jeg en af de diskussioner, der er bedre end stærk kaffe. Hvad afgør dit valg? Min modpart i diskussionen havde det synspunkt, at alt det, vi gør, er for at optimere vores egen position i den givne sammenhæng. Men så enkelt tror jeg ikke, det er. Jeg tror, at vi træffer valg ud fra en række værdier - personlige, professionelle og samfundsmæssige.

Selv om der er et vist overlap mellem de forskellige værdisæt, så er mit ærinde her ved årets begyndelse at sætte fokus på det professionelle værdisæt. Vi havde i efteråret i Danske Fysioterapeuter en debat om kvalitet i træningen og professionel adfærd. Det er en vigtig diskussion, fordi vi i disse år er udfordret økonomisk, fagligt og organisatorisk og står til stadighed over for dilemmaer i vores professionelle virke. Vi skal spare, men patienterne skal også have en ordentlig behandling. Vi er underlagt ledelse eller kollektive aftaler, men vi ved også, hvornår rammerne gør det er svært at levere kvalitet. Vi har vores faglige viden om, hvad der er bedst, men patienten vil til tider noget andet. Alle disse dilemmaer mellem forskellige værdier og interesser presser vores hverdag, og jeg tror, det pres bliver større i 2011.

Derfor har vi også brug for hjælp til at navigere professionelt som fysioterapeuter. For nogle få år siden skulle man som nyuddannet fysioterapeut skrive under på autorisationsløftet om at vise omhu og samvittighedsfuldhed. I dag er dette indeholdt i autorisationsloven. I Danske Fysioterapeuter har vi udlagt teksten i en række etiske retningslinjer som vi opfordrer alle fysioterapeuter til at rette sig efter. Det er, når vi bliver udfordret og presset, at værdierne skal hjælpe os til en professionel adfærd. Derfor skal de etiske retningslinjer meget gerne gøre det lidt lettere på et professionelt plan at tage hul på 2011, dilemmaernes år.

Godt nytår!

Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar