Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Funktionsevne hos børn med CP

ICF / Ved at anvende ICF-CY fik personalet i en centerbørnehave mulighed for på tværs af fag at diskutere barnets færdigheder og, hvordan barnet fungerer. Det gav en udvidet viden om barnet samtididig med en oplevelse af øget faglighed.

Resumé

I et projekt har en tværfaglig gruppe afprøvet et redskab til vurdering af funktionsevnen hos børn med cerebral parese (CP) ud fra en tværfaglig vurdering og forældrenes vurdering. I projektet indgik 10 børn med cerebral parese i alderen 3,7-5,4 år. International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF) er anvendt som redskab, hvor et tværfagligt team i fællesskab har foretaget en vurdering af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse ved projektstart og igen efter 6 måneder. Sideløbende er indhentet oplysninger om forældrenes oplevelse af deres barns funktionelle færdigheder og behov for hjælp i hverdagen ved hjælp af Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PED I). Artiklen er afgrænset til udelukkende at omhandle ICF-redskabet.


 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar