Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Når alting handler om økonomi

LEDER / Formand Johnny Kuhr giver sit bud på hvilke udfordringer 2012 vil byde på, set i lyset af de besparelser, den økonomiske krise kan føre til, og det stigende antal fysioterapeuter, der bliver uddannet.

Det er næppe undgået nogens opmærksomhed, at alting for øjeblikket handler om økonomi. Nærmere bestemt om den lave økonomiske vækst, og hvilken medicin der skal til for at bringe nationen på rette kurs. I sin nytårstale udskrev statsministeren på den ene side lidt kickstart i form af fremrykning af offentlige anlægsarbejder, men stillede på den anden side også offentlige nedskæringer og besparelser i udsigt, efter alt at dømme også i sundhedsvæsenet.

På egen banehalvdel har vi den udfordring, at der hvert år kommer 500-600 flere fysioterapeuter. Realistisk set er der ikke udsigt til, at hele denne nye gruppe kan opsluges på det traditionelle fysioterapeutiske arbejdsmarked, så derfor er der brug for nytænkning og innovation. Det bliver et væsentligt fokus for foreningens arbejde i det kommende år.

Selv om det umiddelbart kan se sort ud, har vi faktisk gode kort på hånden for at skabe beskæftigelse for fysioterapeuter. En veldokumenteret og grundlæggende værdi i vores faglighed er træning - som sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, genoptræning og rehabilitering. Anvendelsen og anerkendelsen af træning er steget markant de seneste år, og der er intet der tyder på, at denne udvikling vil stoppe. Vores opgave som forening er at gøre politikere, embedsfolk, andre sundhedsprofessionelle, journalister m.v. klart, at fysioterapeuter med udgangspunkt i træning kan levere mere og bedre sundhed for pengene.

Konkrete områder, som vi kommer til at fokusere på, bliver psykiatriområdet, kræftrehabiliteringen samt sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Lige før jul udkom Sundhedsstyrelsens opdaterede håndbog om fysisk aktivitet. Den vil vi blandt andet bruge som udgangspunkt for at stille krav om, at vi anvender den eksisterende viden om træning i sundhedsvæsenet.

Mens vi må forvente besparelser i det offentlige sundhedsvæsen, vil der fortsat være en efterspørgsel og betalingsvillighed på sundhedsydelser på det private sundhedsmarked. Foreningen analyserer i øjeblikket dette sundhedsmarked. Hvad det er for ydelser, der bliver efterspurgt, hvad det er for roller og opgaver, som fysioterapeuter skal byde ind på, og hvor stor værdi og antal potentielle ”stillinger” ligger der på feltet. Arbejdet skal blandt andet munde ud i, at foreningen får en erhvervspolitik.

Når presset på arbejdsmarkedet stiger, så stiger presset også på Danske Fysioterapeuter for at bidrage til at skabe mere beskæftigelse for medlemmerne. Foreningen kan ikke selv skabe arbejdspladser, men vi kan analysere, udvikle og støtte fysioterapeuter, institutioner og virksomheder i at kunne udbyde sundhedsydelser af høj faglig kvalitet og med stor værdi både på det offentlige og på det private område. Det vil vi gøre med fornyet styrke i 2012.

Godt nytår!


Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
1 kommentarer
×Skriv en kommentar
  • K. N.

    Det er trist med de kommende besparelser - man havde ellers håbet det ville ændre sig, sammen med farven på regeringspartierne - men åbenlyst ikke.
Indsend kommentar