Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Min arbejdsplads: Anja Stampe

Navn: Anja Stampe<br/>Alder: 36 år<br/>Arbejdsplads: Herlev Kommune, genoptræningen

Hvordan ser en gennemsnitlig arbejdsdag ud?

Det er svært at sige, for jeg har mange forskellige opgaver. Jeg er ansat 30 timer pr. uge. Fire-fem gange om ugen kører jeg ACL-hold, og jeg er faglig ressourceperson for ACL, fod og ankel. Derudover har jeg det seneste år været klinisk underviser, og så er jeg tillidsrepræsentant. Når jeg ikke har studerende kan jeg være på hjemmebesøg hos for eksempel en ældre borger, der har været faldet.

Hvilken opgave holder du mest af?

Forskelligheden. Jeg vil nødig af med nogle af mine opgaver, men skulle jeg tvinges af med noget, ville det nok blive TR-arbejdet. Jeg er først og fremmest fysioterapeut, og jeg vil gerne have fingrene i bolledejen. Jeg har ganske vist måttet love min gamle leder at læse videre og overvejer at tage kandidatuddannelsen. Ikke for at komme væk fra patienterne, men for at blive en endnu bedre kliniker og være med til at lave projekter. Jeg kan godt lide patientkontakten, og kombinationen med både at have studerende og patienter er jeg meget glad for. Det er en dejlig udfordring og det er super spændende at have studerende, der stiller spørgsmål til det, vi går og laver. Men det er også et stort arbejde, og jeg bruger meget tid på forberedelse, fordi det er så forholdsvis nyt. Vi har fire studerende ad gangen, og jeg har indtil videre haft to studerende fra 2. modul og to fra 4., og til februar får jeg min første studerende fra 7. modul.

Er der mulighed for at holde sig fagligt ajour og implementere ny viden?

Vi har en udviklingsfysioterapeut i fire timer pr. uge og tilsvarende for udviklingsergoterapeuten. Jeg så rigtig gerne, at de fik flere timer. Men vi er også en gruppe, der gerne vil selv, kører projekter selv, og selv opsøger og implementerer ny viden. Jeg synes, vi har en god ledelse, der opfordrer os til at udvikle vores fag, men selvfølgelig vil man altid gerne noget mere. Helst vil vi jo for eksempel alle sammen gerne på fagfestival, men det ville jo koste hele kursusbudgettet i to år. I øjeblikket venter vi spændt på at få besked om, hvor mange af os der kan komme med.

Hvordan er arbejdspresset?

Jeg har lige læst om en fysioterapeut, der er gået ned med stress. Så vidt jeg ved, er det ikke sket her, men det er ikke fordi, vi ikke har travlt. Det er kun fordi, vi er blevet bedre til at sige fra og til at sige, når der er noget, vi ikke kan nå. Men det er svært, når det er mennesker, det handler om. Det ville være noget andet, hvis det for eksempel bare var en løntabel, der ikke blev afleveret til tiden. Men det hjælper, at vi har et samarbejde med de praktiserende fysioterapeuter, der i forbindelse med spidsbelastninger har taget nogle TKA- og rygpatienter.

Hvad er det bedste ved jobbet?

Udover forskelligheden i mine arbejdsopgaver er det bedste ved jobbet, at jeg har nogle fantastiske kolleger. Vi har det sjovt og kan lave fis med hinanden, og så har vi lyst til at sparre med hinanden og udvikle noget sammen. I øjeblikket kører vi for eksempel på ACL-holdene på eget initiativ et forsøg, hvor patienterne får et el-apparat med hjem for hurtigere at aktivere VMO i forbindelse med atrofi. At have kolleger, der gerne vil det faglige, og som giver feedback på det, man laver, er simpelthen super.

”Anja hjælper dig på benene igen”
Mange danskere stiftede bekendtskab med Anja Stampe den 17. januar, da hun optrådte i avisen ”Et Sundere Danmark”, som blev udgivet af KL og omdelt med Politiken samt uddelt på KL’s topmøde. Avisens ærinde var at fortælle de gode historier om det nære sundhedsvæsen, og Danske Fysioterapeuter benyttede lejligheden til i en annonce at synliggøre de 3000 kommunalt ansatte fysioterapeuters rolle både over for borgere, politikere og embedsmænd.