Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Måske er en mentorordning vejen frem?

HOLDNING // Mentorordning kan være med til at styrke trivslen på fysioterapeutskolerne.

Vi har alle været derStartet på fysioterapeutuddannelsen med svedige håndflader ved første møde med de nye studiekammerater. Siddet til langt ud på aftenen med forvirrende latinske tekster og rystet i bukserne over hårudrykkende eksaminer.

Tiden som studerende er fyldt med mange blandede oplevelser på både godt og ondt. I løbet af vores studietid har vi set utallige eksempler på frustration og et dertilhørende behov for råd og vejledning. Mere bestemt at føle, at man ikke står alene.

Mistrivsel blandt studerende er stigendeog vi ved fra egen erfaring og nationale undersøgelser om frafald, at følelsen af faglig og social tilknytning til uddannelsen er helt afgørende for fastholdelse. Det gælder også på vores uddannelse, hvor studievejledningen fortæller: “Frafald er altid multifaktuelt, hvor manglende trivsel og velvære i forhold til studiemiljøet er en central faktor blandt mange”. Man kan forestille sig, at denne faktor får større og større betydning i takt med en øget tendens til onlineundervisning og selvstudier samt en manglende fysisk og social kontakt til medstuderende.

Disse problematikker vækkede vores opmærksomhed og nærede vores lyst til at støtte medstuderende i frustrerende perioder i løbet af studietiden. Derfor valgte vi at starte Mentorordningen. Med hjælp og sparring fra et lignende projekt på Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, skolens ledelse og en stor håndfuld fantastiske frivillige mentorer fra 3.-6. semester, fik vi projektet op at køre for 1. semester i efteråret 2020.

Vi vil arbejde med tvivl om studievalgetVi vil arbejde med følelsen af at være “den eneste” til en forelæsning, som ikke kender svaret på lektorens spørgsmål og den skræmmende tanke om, at man som fysioterapeut “bør stå klar med svaret på alt”. Som studerende kan vi ofte have overdrevne forestillinger om, hvad andre studerende tænker. Heri ligger en risiko for en perfektionskultur, hvor man ubevidst over- eller undergør studierelateret forberedelse. Derfor mener vi, at det er vigtigt at nedbringe eller fjerne det fiktive forventningspres. Det gør vi ved at sætte fokus på, at det er udfordrende at studere, men at det er noget, vi er fælles om!

Mentorordningen kan sætte fokus på en peer-to-peer tilgang, hvor spejling, sparring og forståelse er i højsædet ved, at der tilknyttes en mentor til hver studiegruppe på 1. semester. Mentoren forventes at bruge 5 timer pr. måned på selvstændig forberedelse og kommunikation med sine mentees. Antallet af møder, mødernes indhold og form styrer mentoren frit i dialog med sine mentees.

Ordningen giver mulighed for at starte en dialog mellem studerende, der ellers ikke nødvendigvis havde været der. I et fælles forum med trygge rammer kan mentees dele deres frustrationer med ligesindede, og mentorerne kan supplere med egne erfaringer. Mentorerne kan også sparre med hinanden internt. Hermed skabes et fællesskab, ikke kun blandt mentorer og mentees, men også mellem mentorer på tværs af semestre. Vi tror på, at netop fællesskab og sparring kan styrke social, mental og faglig trivsel.

I et større perspektiv håber vi, at mentorordningen inspirerer flere studerende til at række ud og bede om hjælp. Det kan være, at du selv har lyst til at starte en mentorordning på din respektive uddannelse, efter du har læst dette indlæg. I så fald håber vi, at du gør det! Brænder du inde med spørgsmål eller har du lyst til at vide mere om ordningen, så kontakt os endelig på fys.mentor.aarhus@outlook.dk.

Skrevet af:

Sofie-H-Kristensen-holdning.jpgSofie Hedegaard Kristensen
Fysioterapeutstuderende VIA Aarhus N, træningsterapeut og projektleder for Mentorordningen.

 

 

 

 

 

Natasja-Prior-holdning.jpgNatasja Prior
Nyuddannet Fysioterapeut VIA Aarhus N, iværksætter og projektleder for Mentorordningen.

 

 

 

 

 

Simone-Stilling-holdning.jpgSimone Stilling
Fysioterapeutstuderende VIA Aarhus N, multiprojektmager, iværksætter og projektleder for Mentorordningen.