Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Patienter med kunstig hofte skal blive mere fysisk aktive

FORSKNING PÅ VEJ // Nyt studie undersøger, om 200 patienter kan blive mere fysisk aktive ved hjælp af samtaler, skridttæller, pjecer og patientuddannelse.
Theresa Bieler er fysioterapeut, ph.d. og forsknings- og udviklingsterapeut på Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Foto: Linda Johansen.

Hvad forsker du i?

Jeg er forsknings- og udviklingsterapeut inden for idrætsmedicin, idrætskirurgi og ortopædkirurgi og forsker inden for disse områder. Lige nu er vi i gang med et projekt med 200 patienter med artrose, der har fået en kunstig hofte. Vi vil undersøge, om en adfærdsintervention kan øge patienternes fysiske aktivitetsniveau efter en operation. Disse patienter er ofte mindre fysisk aktive end alderssvarende raske, også selvom en operation generelt er effektiv til at reducere smerte og funktionsnedsættelse.

Hvordan gør I?

Tre måneder efter operation og almindelig genoptræning bliver patienterne fordelt til vores adfærdsintervention eller kontrolgruppe via lodtrækning. Interventionen består af en indledende ansigt-til-ansigt-samtale og to opfølgende telefonsamtaler.

Det fysiske møde indeholder en kort motiverende samtale og patientuddannelse om fysisk aktivitet, hvor patienten får udleveret en skridttæller, logbog og pjecer. Telefonsamtalerne handler om patienternes erfaringer med fysisk aktivitet og de redskaber, de har fået. Vi sammenligner de to grupper et halvt og et helt år efter operation for at vurdere effekten på kort og lang sigt.

Hvad håber du kommer ud af forskningen?

Vi håber, at studiet viser, at adfærdsinterventionen kan øge patienternes fysiske aktivitetsniveau og derigennem fremme generhvervelsen af deres fysiske funktionsniveau. Et godt fysisk funktionsniveau er vigtigt for især ældre patienter for at kunne leve et uafhængigt liv.