Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Knæsmerters betydning for effekten af styrketræning

Et studie skal afklare om træning med smerter øger eller mindsker den positive effekt af styrketræningen. Studiet foregår i er samarbejde mellem etablerede forskningsinstitutioner og en klinik for fysioterapi.
Fysioterapeut Tina Juul Sørensen fra Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital bruger ultralydskanning til at finde den rette placering af injektion af enten hypertonisk eller isotonisk saltvandsopløsning i den infrapatellar.

At kunne gå har betydning for den enkeltes mulighed for at klare sig selv og en vigtig forudsætning for gangen er en god og smertefri funktion i knæene. Gigtsygdomme, som for eksempel osteoartrose (OA), påvirker de dagligdags funktioner og dermed også gangen. Et væsentligt symptom hos patienter med osteoartrose er smerter samt reduktion af muskelstyrken i det afficerede ben. Forskningen har vist, at patienter med osteoartrose profiterer af fysisk træning med reduktion af smerter og forbedring af funktionsniveau samt muskelstyrke. Det er dog langt fra klarlagt, hvilke basalfysiologiske mekanismer de fysioterapeutiske træningsinterventioner påvirker, og hvordan de forskellige mekanismer påvirker hinanden.

Forskerne ved således ikke, hvilken betydning for eksempel smerte har for muligheden for at forbedre funktionen i knæet og øge styrken i musklerne. Det kan tænkes, at smerter påvirker evnen til at aktivere motorneuronerne, hvilket medfører en reduceret evne til at udvikle muskelkraft, men denne sammenhæng er endnu ikke verificeret. For at afdække dette er det nødvendigt isoleret at undersøge, hvorledes muskelstyrken over knæleddet påvirkes, når patienten har smerter.

Forskere fra laboratorium for klinisk bevægefunktion på Parker instituttet på Frederiksberg Hospital og fra Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital er i samarbejde med Fysioterapi Nordvest i Købehavn i gang med et RCT-studie, hvor de vil undersøge, hvordan muskelstyrken i underekstremiteten påvirkes af eksperimentel smerte under muskelstyrketræning . Fysioterapeut Tina Juul Sørensen er leder af projektet og træningsansvarlig; fysioterapeut Bolette Skjødt er projektmedarbejder; fysioterapeut, ph.d., dr. med. Henning Langberg og fysioterapeut, ph.d. Marius Henriksen er vejledere på projektet, mens professor, dr. med. Henning Bliddal er klinisk ansvarlig.

Træning med og uden smerter i musklerne
30 raske, utrænede forsøgspersoner i alderen 20-35 år uden muskuloskeletale lidelser er inkluderet til en 8-ugers træningsintervention med muskelstyrketræning af m. quadriceps tre gange om ugen. Forsøgspersonerne skal gennemføre muskelstyrketræning efter en intraartikulær injektion af enten en hyperton eller en isoton saltvandsopløsning i den infrapatellare fedtpude. Forsøgspersonerne, der får en injektion med hypertonisk saltvandsopløsning, vil opleve en kortvarig smerte på 7-10 min. under styrketræningen. Primære effektmål er ændringer i den maksimale muskelstyrke målt med dynamometer isometrisk (0 grader/sek) og isokinetisk ved 60, 120 og 180 grader/sek. under ekstension af knæet samt med en klinisk test for muskelstyrke (et bens rejse/sætte sig). Ved at sammenligne styrkefremgangen i de to grupper af forsøgspersoner (med og uden smerter) er det muligt at se, hvorledes eksperimentelle knæsmerter påvirker quadricepsmuskulaturen under styrketræning samt afklare, hvorvidt man kan opnå samme træningseffekt med og uden smerte. Alle undersøgelser og test gennemføres på Parker Instituttet, mens selve træningen gennemføres i tæt samarbejde med Fysioterapi Nordvest (www.fysser.dk), der ud over at stille de fornødne træningsfaciliteter til rådighed også assisterer under træningen af forsøgspersoner. Fysioterapeut Bolette Skjødt, der er ansat ved Fysioterapi Nordvest, er blevet en del af forskerteamet og bidrager aktivt til gennemførelse af projektet. Projektet fungerer som en del af Bolette Skjødts adgangsgivende kvalifikationer til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og er fysioterapeut Tina Juul Sørensens specialeprojekt i forbindelse med cand. scient. san.-uddannelsen ved Københavns Universitet.

Projektet blev påbegyndt i februar 2010 og forventes afsluttet i november 2010. Projektet har fået økonomisk støtte fra Danske Fysioterapeuters Forskningsfond.