Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Lavere kontingent og flere medlemmer

LEDER / Kontingentet skal ned, og medlemstallet skal op. Hvor meget billigere, det bliver at være medlem af Danske Fysioterapeuter, er det endnu for tidligt at sige.

Kontingentet skal være lavere, og flere fysioterapeuter skal være medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

På det seneste hovedbestyrelsesmøde var budgettet for de næste par år samt medlemskontingentet på dagsordenen. Der bliver flere fysioterapeuter de kommende år, og det er hovedbestyrelsens holdning, at de øgede indtægter skal komme medlemmerne til gode. Dertil kommer regeringens beslutning om fra næste år at nedsætte fradraget på faglige kontingenter. Det betyder, at det indirekte kommer til at koste flere penge at være medlem af en fagforening, fordi en mindre del af kontingentet kan trækkes fra i skat.

Det lavere fradrag er en beslutning, som Danske Fysioterapeuter tager klar afstand fra. Men selv om de faglige organisationer har protesteret, tyder ingenting på, at regeringen og Dansk Folkeparti agter at ændre på beslutningen. Hovedbestyrelsen har derfor udstukket to retningspile: Kontingentet skal ned, og medlemstallet skal op. Hvor meget billigere, det bliver at være medlem af Danske Fysioterapeuter, er det endnu for tidligt at sige.

I løbet af sommeren skal vi have kigget på budgetterne og lagt en plan for, hvordan vi kan få flere fysioterapeuter, ikke mindst de mange unge, til at melde sig ind i foreningen. Begge dele skal medvirke til at skaffe foreningen det nødvendige økonomiske råderum til at kunne nedsætte kontingentet men også fastholde de politiske og faglige ambitioner.

Selv om langt de fleste fysioterapeuter er medlemmer af Danske Fysioterapeuter, er der dog en del kolleger, der har valgt at stå uden for foreningen.

Det kan der være mange grunde til. Men jeg tror, at det er muligt at overbevise mange af dem om, at de selvfølgelig bør bidrage til det faglige og kollegiale fællesskab, hvis vi er tydelige og skarpere på, hvad de får for kontingentet.

Der kan både være områder, hvor vi fremover bør give mere målrettet service, og steder, hvor vi måske er for rundhåndede. Eksempelvis når vi i dag har fri adgang til faglige artikler og fagbladet Fysioterapeuten via foreningens hjemmeside. Og så tror jeg, at vi har en særskilt opgave i at fortælle, hvad de forskellige medlemsgrupper i dag får for deres kontingent, og hvad det er for fælles mål, vi arbejder for, og hvilke resultater foreningen allerede har opnået.

Vi fysioterapeuter er heldigvis meget ambitiøse, når det gælder om at udvikle vores fag og vise de mange muligheder, professionen rummer for at skabe mere sundhed. Vi ønsker naturligvis også gode løn-, honorar- og arbejdsforhold, og at der bliver skabt nye arbejdsområder og jobmuligheder, så arbejdsmarkedet er i stand til at opsuge de omkring 6.000 flere fysioterapeuter, der kommer i løbet af de næste 10 år. Det er de hovedopgaver, som jeg, hovedbestyrelsen, og de mange, mange aktive medlemmer, tillidsvalgte såvel som frivillige, arbejder for.

Men det er også opgaver, vi kun kan løse, hvis alle bidrager. Det er naturligt for langt de fleste fysioterapeuter at være del af et professionelt fællesskab. Derfor er det vigtigt at få de kolleger, der i dag har valgt at stå uden for fællesskabet, til at melde sig ind i Danske Fysioterapeuter. For kun hvis vi har en stærk forening med engagerede medlemmer, er vi stand til at give fysioterapeuter den indflydelse og de udviklingsmuligheder, som vi alle ønsker. Det skal beslutningen om at arbejde for at nedsætte kontingentet og skaffe flere medlemmer bidrage til.


Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter