Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Regionerne skal give mere aktiv behandling

Mindre kniv, mere træning. Som en del af økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen skal visitationsgrundlaget for blandt andet rygoperationer gennemgås
Erland Olesen fortæller i Danske Fysioterapeuters debatoplæg, hvordan han har trænet sig fra en diskusprolaps

Det vil fremover ikke være så let som hidtil at blive opereret for en diskusprolaps. I stedet vil mange patienter i højere grad blive henvist til aktiv behandling. Det er et af resultaterne af økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regionerne.

Som det fremgår af et debatoplægget, ”Pludselig gav det et smæld i ryggen”, som Danske Fysioterapeuter udsendte i april måned, har antallet af operationer for lumbal diskusprolaps de senere år været stærkt stigende.

Danske Regioner giver behandlingsgarantien en del af skylden for, at hospitalerne - herunder de private - har været for hurtige til at operere. Derfor var det et krav fra regionerne, at behandlingsgarantien som en del af økonomiaftalen blev kigget efter i sømmene.

Som formand for Danske Regioner, Bent Hansen, umiddelbart efter aftalens indgåelse forklarede Politiken: ”Det er et forsøg på - i en tid, hvor økonomien ikke har de samme vækstprocenter, som den plejer - at sige: Når vi nu skal være mere omhyggelige med, hvordan vi bruger vores penge, kunne det så kombineres med noget faglighed?”

Sundhedsminister Bertel Haarder understregede over for samme avis, at behandlingsgarantien stadig gælder; den vil bare blive brugt anderledes. ”Der er åbenbart nogle steder, hvor nogle er blevet behandlet, uden at de skulle have været det. Det er så det, vi tager op, på en anden måde end ved at pille ved behandlingsgarantien”.

Behandling ikke lig med operation

Bent Hansen erklærede sig enig i, at en aftale om færre operationer ikke er et anslag mod behandlingsgarantien: ”Lov er lov, og den kan ikke ændres. Vi tager det faglige udgangspunkt sammen med vores personale, og det tror jeg er rigtig klogt. Jeg håber ikke behandlingsgarantien er opfattet som en operationsgaranti”.

Bent Hansen lægger sig dermed i sit ordvalg op ad Danske Fysioterapeuters formand Johnny Kuhr, der i maj måned var i foretræde for Folketingets sundhedsudvalg for at udbrede budskabet om den samfundsøkonomiske værdi af en aktiv tværfaglig behandling og i den forbindelse udtalte følgende til fysio.dk:

”Set med faglige briller er behandlingsgarantien på én måned problematisk, når det nu er sådan, at behandlingsgarantien er blevet lig med en operationsgaranti. Evidensen siger, at patienter med diskusprolaps skal gennemgå et behandlingsforløb på fire til otte uger, inden der træffes beslutning om operation, og så er det jo noget uheldigt, at man kan gå direkte hen og få en operation i stedet for. Så vi ser gerne en differentieret tilgang til behandlingsgarantien”.

Pludselig gav det et smæld

Danske Fysioterapeuter udgav i begyndelsen af april debatoplægget ”Pludselig gav det et smæld i ryggen” om evidensen på rygområdet, der viser, at en aktiv tværfaglig behandling kan være et billigere og mindre risikobetonet alternativ til nogle operationer. Debatoplægget, der blev sendt til blandt andre læger, sygehusdirektioner, patientforeninger, presse og ikke mindst politikere, viste, at der kan spares mellem 12 og 25 millioner kroner alene på operationer for lumbal diskusprolaps. I beregningerne var udelukkende medtaget de direkte omkostninger ved behandlingerne og ikke afledte udgifter til for eksempel sygefravær.

Johnny Kuhr glæder sig over resultatet af økonomiforhandlingerne: ”Vi har været i dialog med politikere i regioner og i Folketinget om denne sag, og der er grund til at rose dem: De har nemlig lyttet til budskabet om, at målrettet og fagligt superviseret træning kan være et billigere og bedre alternativ til operationer. Økonomiaftalen viser, at stærke faglige argumenter gør indtryk. Vi er tilfredse med, at debatoplægget fra foreningen har været med til at påvirke sundhedsvæsenet i positiv retning. Alt sammen til gavn for patienter og samfund”.

Selvom debatoplægget koncentrerede sig om de gevinster, der kan høstes ved at reducere antallet af operationer i forbindelse med lumbal diskusprolaps, blev der lagt op til, at konklusionerne vil kunne overføres til andre diagnoser, og at der er behov for en generel diskussion af problemstillingerne om operation kontra aktiv intervention.

Ifølge aftalen mellem regeringen og Danske Regioner vil der i første omgang blive set på visitationsgrundlaget for ryg- og fedmeoperationer, og når dette arbejde er afsluttet, vil den samme øvelse blive foretaget på andre behandlingsområder.