Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Psykisk sygdom sætter kropslige spor

LEDER / En mand med psykisk sygdom kan forvente at leve 19 år mindre end en mand uden. Den ulighed kan udlignes med idræt og motion, og derfor anbefaler Danske Fysioterapeuter superviseret fysisk aktivitet som et tilbud til psykisk syge.

Da Mark Højbo startede som fysioterapeut på det socialpsykiatriske bo- og værested Skibbyhøj, sad beboerne meget på deres egne værelser med hver deres computer. I dag er mange af de 23 beboere fysisk aktive - de løber, dyrker Tai Chi, spiller badminton og styrketræner. Det kan man læse om i dette nummer af Fysioterapeuten.

Fysisk aktivitet til mennesker med psykiske lidelser er godt af mange grunde. Det kan give ro i kroppen, gode fælles oplevelser og være med til at dæmpe symptomerne på sygdommen. Det er nogle af erfaringerne fra blandt andet Skibbyhøj.

Og så ved vi med sikkerhed, at fysisk aktivitet både kan være med til at forebygge livsstilssygdomme og har en gavnlig effekt på blandt andre hjerte-kar-lidelser og type 2-diabetes.

Mennesker med psykiske lidelser dør tidligere end andre. Eksempelvis må en mand med skizofreni indstille sig på at leve 19 år kortere end en mand uden. Selvmord er en hyppig dødsårsag, men en endnu større rolle spiller en livsstil med rygning, alkohol, fed kost og mangel på fysisk aktivitet. Desuden giver den medicin, som mange psykiatriske patienter får, bivirkninger i form af sløvhed og nedsat stofskifte.

Der er således flere grunde til, at Danske Fysioterapeuter anbefaler, at superviseret fysisk aktivitet skal være et tilbud til psykisk syge. Og lige så mange gode grunde til, at psykisk syge bør have samme ret til en genoptræningsplan, som mennesker med somatiske sygdomme. Hver tiende af os får på et eller andet tidspunkt i livet en psykisk lidelse. Det er flere, end der eksempelvis får nyt knæ eller hofte tilsammen.En psykiatrisk lidelse sætter kropslige spor, men mens man bliver udskrevet med en genoptræningsplan efter en knæ- eller hoftealloplastik, er der langt fra den samme automatik i genoptræningen efter en psykisk sygdom.

Psykisk syge skal ligestilles med somatisk syge. Det mener ikke kun Danske Fysioterapeuter, men heldigvis også regeringen, som har nedsat en arbejdsgruppe, der i foråret 2013 skal komme med anbefalinger til indholdet af en kommende psykiatrihandleplan.

Danske Fysioterapeuter forsøger i øjeblikket at vinde gehør for foreningens anbefalinger om blandt andet superviseret fysisk aktivitet og retten til en genoptræningsplan hos blandt andre patientorganisationer, Danske Regioner, KL samt Folketingets psykiatri- og sundhedsordførere.

For 19 manglende livsår taler deres eget tydeligesprog om en overdødelighed, et land som Danmark ikke kan være bekendt. På Christiansborg er man indstillet på at gøre noget og mere parat end nogen sinde til at lytte til dem, der mener at kunne bidrage til en løsning. Det mener vi, at fysioterapeuter kan.

Tina Lambrecht
Konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
0 kommentarer