Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Kvalitet i træningen

LEDER / Johnny Kuhr ser frem til den kommende kampagne om hvad der er kvalitet i træningen.

Med strukturreformen i 2007 kom både opgaver og mange fysioterapeuter i nye rammer og flyttede fra en sektor til en anden. For mange betød det en ny hverdag med nye opgaver; ikke bare inden for træning og behandling, men også med forebyggelse og sundhedsfremme. Arbejdspladser sagde farvel til gamle opgaver, men goddag til nye. Og der kommer stadig nye til, fordi der tænkes nyt og ud over fysioterapiens vanlige rammer.

Samtidig er der som led i den generelle udvikling kommet flere, mere behandlingsorienterede og mere komplekse opgaver ud i kommunerne og på klinikkerne som følge af, at patienterne bliver tidligere udskrevet fra sygehusene. Alt tyder på, at den tendens fortsætter. Og på sygehusene er der kommet langt mere fokus på udredning og vurdering af patienterne, samtidig med krav om større specialisering som led i den overordnede specialiseringsstrategi på sygehusområdet.

Det er en spændende udvikling, men også en udvikling, der finder sted, mens der er stærkere politisk fokus på tal i sundhedsvæsenet end nogensinde før: Nedskæringer, produktivitet, effekter, takster og normeringer. Det kræver et solidt fagligt ståsted, en tydelig bevidsthed om faglig kvalitet, og at vi stiller krav om at kunne yde kvalitet til borgerne. Men først og fremmest kræver det, at vi fysioterapeuter selv tager ansvar for at diskutere og definere kvalitet i træningen: Faget, fagligheden og dermed ydelsen til patienterne er under pres, og hvis vi ikke selv griber debatten, så vil det være andre, måske uden samme forstand på og hjerte for fysioterapien, der kommer til at bestemme.

På fysio.dk og her i bladet kan du læse mere om kampagnen. Vi afprøver denne gang et nyt medie: Video optaget på mobiltelefonen. Videoklippene kan uploades direkte til fysio.dk, hvor det også er muligt at kommentere og debattere udsagn og gode bud på kvalitet i træning. Det lyder måske både teknisk og lidt grænseoverskridende, men vi håber, at mange har lyst til at lege med.

Målet med kampagnen er, at fysioterapeuter landet over reflekterer og diskuterer, hvad der forstås ved kvalitet i den træning og genoptræning, som vi tilbyder patienterne. Træning har vi defineret som den genoptræning/træning/behandling, som tilbydes af fysioterapeuten med det formål at forebygge funktionsevnetab, forbedre funktionsformåen og forbedre livskvalitet. Træningen er tilpasset den enkelte patients behov og muligheder.

Vi ved godt, at ikke alle fysioterapeuter ser det daglige virke i den definition – men vi er ret sikre på, at alle fysioterapeuter har en mening om kvalitet i træning. Og den vil vi gerne høre.

God debat!

Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter