Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapeuten en gang om måneden

FORENINGSNYT / Fremover bliver der længere imellem de enkelte numre af Fysioterapeuten. Hovedbestyrelsen har besluttet at nedsætte antallet af numre fra 18 til 12 om året.

Halvdelen af Danske Fysioterapeuters medlemmer synes, at Fysioterapeuten udkommer for ofte, og de når ikke at få læst alle artikler, inden der kommer et nyt nummer. Det viser den seneste medlemsundersøgelse.

Samtidig er indtægterne på stillingsannoncer faldet voldsomt, og udgifterne til at distribuere fagbladet gået i vejret. Det er denne kombination, der har fået hovedbestyrelsen til at beslutte, at Fysioterapeuten fra januar 2012 skal udkomme 12 gange om året.

I dag udkommer fagbladet 18 gange om året med 44 sider i gennemsnit, men fremover bliver Fysioterapeuten et månedsblad med gennemsnitligt 52 sider. Det vil stadig være de faglige artikler om eksempelvis behandlings- og undersøgelsesmetoder og de journalistiske artikler om fysioterapeuters løn- og arbejdsforhold, der vil være det bærende indhold i fagbladet. Men redaktionen vil i løbet af foråret komme justeringer af indhold, såvel artikler som billeder. For det stiller anderledes krav og giver nye muligheder at udgive et månedsblad.

Andre organisationer gør det samme

Det er ikke kun Danske Fysioterapeuter der har haft faldende annoncesalg og stigende distributionsudgifter. Det er en generel tendens, som har fået en række andre faglige organisationer til at træffe lignende beslutninger.

Eksempelvis har Ugeskrift for Læger fra august i år nedsat antallet af trykte numre fra 42 til 22. De resterende 20 numre bliver som udgangspunkt ”kun” lavet som PDF, der kan downloades fra lægeforeningens hjemmeside. Interesserede læger kan dog mod betaling bestille disse numre, som bliver trykt og sendt til lægen.

Tidsskriftet Sygeplejersken går fra januar 2012 fra 21 til 14 numre om året, mens Folkeskolen i oktober i år nedsatte antallet af numre fra 39 til 22.
 

Del eller udskriv siden