Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Bedre psykiatrisk behandling

LEDER / Det psykiatriske område skal prioriteres højere, og psykisk sygdom skal ligestilles med fysisk sygdom.

Sådan lyder løftet fra den nye SRSF regering. Det kan jeg kun bifalde. For selv om der de senere år har været politisk fokus på sundhedsområdet, har det primært været de somatiske områder, der har fået flere penge og mere opmærksomhed. Så her er tale om et økonomisk og fagligt efterslæb af de stor.

Det er mange menneskers liv og sundhed, vi taler om. 10-20 procent af danskerne skønnes på et eller andet tidspunkt i livet af få en psykisk sygdom, fra lettere depressioner til alvorlige, kroniske lidelser.

Uanset sygdommens karakter har man som patient brug for professionel hjælp, ofte fra flere forskellige faggrupper, og herunder naturligvis også fra fysioterapeuter. Derfor skal vi selvfølgelig som profession medvirke til at sikre, at de psykiatriske patienter får det bedste faglige tilbud, specielt når regeringen selv har valgt at sætte psykiatrien på den politiske dagsorden.

I første omgang har et flertal i Folketinget indgået en aftale om, at der fra 2012 til 2015 bliver afsat 830 millioner kroner ekstra fra den såkaldte satspulje til den psykiatriske indsats. Pengene skal blandt andet bruges til at sikre hurtigere hjælp til børn og unge, flere sengepladser og styrke den nære psykiatri. Det er gode, konkrete initiativer, men der er dog et pænt stykke vej fra de to milliarder kroner ekstra til området, som S og SF havde stillet i udsigt inden valget. Der er brug for langt flere penge, hvis der skal rettes op på fortidens synder.

Som udgangspunkt bør mennesker med psykiske sygdomme have tilbudt fysioterapeutisk behandling, genoptræning og mulighed for fysisk aktivitet. Der er brug for forskellige fysioterapeutiske tilbud såvel i lokal- og socialpsykiatrien som i behandlingspsykiatrien.

Vi ved, at psykiske lidelser er komplekse, og at mange kommer til udtryk i kroppen. Vi ved også, at fysioterapeuter har de faglige forudsætninger og redskaberne til at behandle og støtte patienterne i at mestre deres livssituation - herunder de følgesygdomme, som ofte kommer i kølvandet på en psykiatrisk diagnose. Så derfor skal der selvfølgelig etableres de rette fysioterapeutiske tilbud på sygehuse, i kommuner og i praksissektoren.

Det er også oplagt, at loven om genoptræningsplaner kommer til at gælde de psykiatriske patienter, der har behov for genoptræning når de bliver udskrevet. Og så bør der udvikles kliniske retningslinjer for fysioterapi til personer med psykiske sygdomme.

Det er bare tre af de ønsker, som jeg og foreningens regionsformænd i den kommende tid vil fremføre over for relevante folketingsmedlemmer og ordførere, regionsudvalgsmedlemmer ogborgmestre. Vi har som fysioterapeuter meget at byde på på det psykiatriske område, så det bør selvfølgelig fremgå af fremtidig praksis og den kommende psykiatriplan.


Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter

 

Del eller udskriv siden
1 kommentarer
×Skriv en kommentar
  • Skou

    Helt enig. Det er kritisk at der kommer flere penge ind til psykiatrien.

    Vi må håbe at der kommer mere, end det der allerede er lagt op til, for det er desværre ikke nok.
Indsend kommentar